Tarieven NAK, Naktuinbouw en BKD stijgen

De tarieven van de keuringsdiensten NAK, Naktuinbouw, KCB en BKD stijgen voor 2020.

Dat blijkt uit een publicatie in de Staatscourant. De tarieven bij de NAK stijgen met 1%. Bij de begroting 2020 houdt NAK, op basis van de door het CPB afgegeven verwachtingen, rekening met een algemene kostenstijging van 1,5% en een loonkostenontwikkeling van 2,5%. Door een stijgende omzet en gelijkblijvende personeelskosten door openstaande vacatures kan de tariefstijging worden beperkt tot 1%.

Tarieven van Naktuinbouw en KCB

In vergelijk met de andere keuringsdiensten is die stijging gering. De tarieven van Naktuinbouw en het Kwaliteits- Controlebureau (KCB) stijgt bij beide 3,0%, vooral gebaseerd op loonkostenstijging. Bij de keuringsdienst voor bloembollen BKD gaan de tarieven het meest omhoog, namelijk 4,5%. Bij deze dienst speelt een dalende omzet mee in de tariefbepaling voor 2020, vooral veroorzaakt door een verminderde vraag naar laboratoriumtoetsen. BKD investeert tegelijkertijd in zaken als de nieuwbouw van een laboratorium, de vernieuwing van het teeltregistratiesysteem en een nieuwe keuringssystematiek. Dit leidt tot extra kosten, dus noopt het tot verhoging van de tarieven.

Loonsverhoging in CAO

Bij Naktuinbouw en KCB is omzet niet als argument opgenomen voor de tariefswijziging, maar de stijging van de loonkosten. In de CAO Glastuinbouw en CAO Tuinzaadbedrijven is in een loonsverhoging voorzien, wat leidt tot 4% hogere loonkosten. Loonkosten vormen circa 70% van de kosten voor de keuringsdiensten.

Het jaar 2020 wordt een ongewoon jaar voor de keuringsdiensten. Naast een verwachte Brexit komt er nieuwe plantgezondheidswetgeving aan op 14 december. Brexit wordt in de tarievenpublicatie niet vernoemd. Wel maakt het ministerie de tarieven bekend voor de nieuwe plantenpaspoorten uit die nieuwe wetgeving.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.