Tarwe- en maisprijzen stabiliseren

Nog steeds is de graanmarkt in grote mate een weermarkt, met het accent op oogstvoortgang en invloeden op de groeiomstandigheden. De opwaartse tendens in tarwe- en maisprijzen is er even uit, prijzen dobberen momenteel.

De termijnprijs voor tarwe was in Parijs de vorige week weer aan het dobberen, met eerst stijgende tendens om op vrijdag af te sluiten op exact hetzelfde niveau als aan het begin van de week. In het algemeen staat in Parijs de prijs van tarwe nu wat onder druk. Dat heeft te maken met de vlot verlopende oogst in Frankrijk. Voor mais geldt eigenlijk niet veel anders. Dat wil zeggen op- en neergaande prijs, zij het met een kleinere marge.

Lees verder onder de grafiek.

Oogstprognoses

Chicago vertoonde voor de tarweprijs van het contract september eenzelfde curve. De opwaartse tendens is er daar wel uit. Mais gaf iets prijs ten opzichte van het niveau van de voorgaande week.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft aan dat de naar beneden bijgestelde oogstprognoses voor de belangrijkste tarwe-exporterende landen op de fysieke markt hebben gezorgd voor prijsstijgingen. Dat geldt voor zowel de EU en de landen rond de Zwarte Zee als voor bijvoorbeeld Argentinië. Mais werd iets goedkoper, onder invloed van goede oogstprognose voor Brazilië, maar bovenal de verbeterde weersomstandigheden in de grote teeltgebieden in de Verenigde Staten (VS), waar enige zorg over was ontstaan. Er was erg warm en droog weer verwacht terwijl de mais in een kritieke fase van ontwikkeling is. De VS hebben voor seizoen 2020-2021 een iets verkleind areaal, maar de productie ervan wordt hoger ingeschat dan van het vorige seizoen. De genoemde groeiomstandigheden voor de mais krijgen nu ook gewicht voor de uiteindelijke maisproductie in Frankrijk. Deze is in principe groter dan die van vorig jaar, dankzij uitgebreid areaal, meldt Bureau Agritel.

Lees verder onder de grafiek.

Overstromingen in China

Volgens berichten van de agrarisch-economische site Agrimoney koopt China momenteel mais van diverse herkomst, recent uit de VS en Oekraïne en nu ook Brazilië. Een van de redenen zou zijn dat er veel verloren is gegaan bij recente overstromingen.

De gerstmarkt tendeert stabiel, er is weinig activiteit. De koers van de euro ten opzichte van de dollar is behoorlijk vast, wat de export van graan uit de EU niet echt bevordert, maar importen juist stimuleert.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.