Tarwemarkt levert opnieuw in op prijs

17-01 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De tarwemarkten hebben in de afgelopen week opnieuw prijsverlagingen moeten incasseren. Op de termijnmarkt in Parijs ging er zo’n 4% van de prijzen af. Chicago leverde iets meer dan 2% in op de slotnotering van de week ervoor.

Twee nieuwe rapporten van het Amerikaanse ministerie van Landbouw USDA waren vooral verantwoordelijk voor de neergang in de tarweprijzen. In een rapport werden inschattingen gegeven van het areaal wintertarwe in de Verenigde Staten voor oogst 2022. Volgens voorlopige cijfers neemt het areaal met 2% toe. Deze verschuiving is groter dan analisten vooraf hadden verwacht. Dat geldt vooral voor de teelt van zachte tarwe.

Op hetzelfde moment werd er ook een nieuw maandrapport over de wereldwijde inschatting van vraag en aanbod van graan gepubliceerd. Hier waren geen grote veranderingen te zien ten opzichte van de rapportage in december. Wel werden consumptiecijfers van tarwe naar beneden bijgesteld. Mede daardoor nemen de te verwachten eindvoorraden in juni 2022 toe.

Druk op prijsvorming

Ook in Europa zijn er nieuwe verwachtingen die toch wat druk geven op de prijsvorming op de tarwemarkt. FranceAgriMer verlaagde de exportverwachting van Franse tarwe buiten de EU naar 9 miljoen ton. Daarnaast denkt dit agentschap van het Franse ministerie van Landbouw dat ook de export van Franse tarwe binnen de EU iets lager gaat uitvallen. Het gevolg daarvan is dat de voorraden iets toenemen ten opzichte van de inschatting in december vorig jaar.

Exportvooruitzichten EU

Daarnaast heeft het marktadviesbureau Strategie Grains de exportvooruitzichten voor de totale EU verlaagd. Het bureau mikt nu op een export van 31,2 miljoen ton zachte tarwe. Een sterke concurrentie vanuit Argentinië en de teeltgebieden rond de Zwarte Zee in de belevering van Afrikaanse landen wordt als reden genoemd. Het betreft vooral de export van Franse tarwe naar Algerije. Dat land heeft vorige week ook weer een tender uitgezet. Normaal gesproken koopt Algerije vooral tarwe in Frankrijk, maar de relatie tussen beide landen is de afgelopen maanden wat vertroebeld.

Ook in Rusland is te merken dat de tarwemarkt wat afkoelt. De indicatieve exportprijzen lieten week in week uit een stijgende lijn zien. Tot afgelopen week, toen er ruim $ 1 per ton van die prijs afging. Het resultaat daarvan is dat ook de exportheffing voor het eerst sinds juni vorig jaar iets omlaag ging naar $ 97,50 per ton.

Prognose: stabilisering van de prijzen op het lagere niveau.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Ramaker
John Ramaker Chef-redacteur
Meer over


Beheer