Tarwemarkt raakt wat vaster gestemd

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Vooral de prognose van meer tarweverbruik door grootmacht China heeft de prijzen op de termijnmarkt en in de daghandel opgekrikt. Overigens is dat een afgeleide van de grote vraag naar mais, die dan ook duur is.

De prijzen op de termijnmarkten voor graan en oliezaden stonden sterk in het teken van de gebroken weken als gevolg van het Paasweekeinde. Ook was er aandacht voor de in het bedrijfsleven (financiële instellingen en beleggingsmaatschappijen) aflopende termijnen van het boekjaar. Ook niet te vergeten valt de vrijdag 9 april weer uitgebrachte maandrapportage van het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA over de stand van zaken op de wereldmarkt voor agrarische producten.

Zorgen over droogte in VS

De prijzen van tarwe gingen in Chicago flink omhoog, ten opzichte van de voorgaande week met 4,5%. De USDA meldt dat de wereld-eindvoorraden niet licht stijgen, zoals door marktanalisten werd gedacht, maar verder zakken dan een maand geleden werd aangegeven. Het komt vooral doordat China meer verbruikt. Hieraan is de nu zo hoge maisprijs ongetwijfeld debet. Dit was voor Chicago een ommekeer van een eigenlijk vanaf begin maart langzaam afglijdend prijsniveau, dat overigens altijd nog 10% tot 15% boven dat van vorig jaar ligt. Een extra steun in de rug krijgt de tarweprijs door aanhoudende zorgen over de droogte in het midden-westen van de VS. In Rusland en Oekraïne ligt het inzaaien van zomergranen achter op schema. De toestand van zowel tarwe als gerst is in Frankrijk nog heel goed, blijkt uit de laatste rapportage van FranceAgrimer, maar die dateert wel van voor de laatste koudegolf.

Maismarkt

In Parijs was de stijging van de tarwetermijnprijs (contract mei 2021) minder rigoureus, maar daar wordt de tendens voor de tarweprijs dan ook minder extreem beïnvloed door de maismarkt. Voor de Verenigde Staten is de maismarkt vast gestemd. Dit gebeurt onder invloed van toenemend verbruik in eigen land en vlottere export. Ook op maandag 12 april stonden de maisprijzen op de termijnmarkt in Chicago groen genoteerd.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.