Tarweprijzen blijven klimmen

30-12-2019 | |
Foto: Hans Banus
Foto: Hans Banus

Op de graanmarkt wordt de situatie voor een groot deel bepaald door de vooruitzichten voor de oogst van volgend jaar. In diverse regio’s is het te droog. Tarwe wordt geleidelijk duurder. Daarnaast is het beeld enigszins verstoord door de vanwege Kerstmis en de jaarwisseling gebroken weken.

De rustig opwaartse tendens in de graanprijzen blijft aanhouden. Ook in de vanwege feestdagen enigszins verstoorde markt gaan de noteringen wat omhoog. De termijnmarkt in Parijs liet voor tarwe weer een verhoging zien voor de tarweprijs van het contract maart 2020 met bijna € 3,00 per ton. Voor mais werd het januari-contract op vrijdag afgesloten met een prijs van € 165,50. Dat was ten opzichte van een week eerder een stijging met € 4,25. Hier past de kanttekening dat het een herstel betekent van het prijspeil dat in de voorgaande weken kon worden geboekt.

Goede export tarwe

Ook in Chicago deed tarwe het op de termijnmarkt beter dan mais. Het contract maart 2020 sloot op vrijdag op de prijs die medio december ook al eens werd aangetikt en tot dusver als top gold. De tarweprijs heeft in Chicago wat geschommeld. Maandag 30 december was de overwegende tendens niettemin weer stijgend. In de VS is wat meer optimisme na berichten over goede export van tarwe. Er is ook goede hoop op aankopen van Amerikaanse tarwe door China, nu de onderlinge handel zich weer gunstiger ontwikkelt. De maisprijs stond juist iets onder druk, ondanks de steun die mais ondervindt van de positieve tarwemarkt.

Ook op de fysieke markt floreren de tarweprijzen meer dan die van mais. Volgens de indexen van de International Grains Council is de tarweprijs in een maand tijd met 5,5% gestegen en die van mais iets meer dan 2%.

Areaal wintertarwe Oekraïne

Agritel meldt dat het areaal wintertarwe in Oekraïne nu officieel is vastgesteld op 6,4 miljoen ha. Dat is een fractie (0,6%) minder dan in het voorgaande seizoen. In Oekraïne begint men zich wel zorgen te maken over de tot dusver hoge temperaturen in december. Het wintergewas is daardoor in een relatief ver stadium van groei en daardoor kwetsbaarder voor vorst. Een beschermende laag sneeuw ontbreekt nog. De hoeveelheid neerslag die er al is geweest heeft tekort aan vocht in de grond onvoldoende kunnen aanvullen. Droogte is al langer een enorm probleem in Australië en begint ook in Zuid-Amerika op te spelen, met name in Brazilië.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur
Meer over


Beheer