Tarweproductie gedrukt, steun voor de prijs

13-07-2020 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De prognoses voor de graanoogsten houden de markt sterk bezig. Het jongste rapport van het Amerikaanse landbouwministerie over de VS- en wereldmarkt stelde recente verwachtingen weer naar beneden bij.

In afwachting van de nieuwste maandrapportage van het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA over de situatie op de markten voor agrarische producten (WASDE) waren de termijnmarkten voor tarwe en mais eind vorige week vast gestemd. Marktdeskundigen verwachtten voorafgaande aan het WASDE-rapport een lichte toename van de eindvoorraden tarwe en mais voor het lopende seizoen. Desondanks zullen de eindvoorraden voor het seizoen 2020-’21 volgens hen lager uitkomen dan de prognose van USDA van vorige maand. Dat kwam dan ook uit, vooral de wereldproductie werd naar beneden bijgesteld. Al met al is er overigens allerminst sprake van tekorten, de eindvoorraden zijn volgend jaar hoger dan nu, in het bijzonder die van tarwe. In grote lijnen was de markt er qua prijsvorming wel op voorbereid.

In Parijs steeg de prijs voor het tarwecontract september 2020 de vorige week met € 6,00 per ton. Mais, contract augustus 2020, zelfs nog een fractie meer. Vrijdag was de tendens rustiger. In Chicago ging vooral de tarweprijs sterk in de lift, maar zakte de animo op vrijdag 10 juli wat terug.

Kleinere oogst Rusland

De naar beneden bijgestelde productieprognoses voor veel van de belangrijke tarwe exporterende productiegebieden hebben op de fysieke markt al enige tijd stijgende prijzen tot gevolg. Bureau Agritel meldt dat in Frankrijk de hectare-opbrengsten sterk variëren, maar dat ze in het zuidwesten erg tegenvallen. Ook in de regio Roemenië/Bulgarije is de tarwe-oogst beduidend minder dan vorig jaar. De Bulgaarse opbrengst zakt met 25%. De oogst in Groot-Brittannië komt uit op circa 10,2 miljoen ton, ongeveer een derde minder dan het vijfjarig gemiddelde. Overvloedige regenval in de herfst van vorig jaar heeft geleid tot sterke krimp van het areaal (een kwart minder dan in voorgaande jaren) omdat niet voldoende gezaaid kon worden. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zijn ook de oogstverwachtingen voor Rusland en Oekraïne verlaagd. Overigens is de voorziene tarwe-oogst van Rusland à 80,9 miljoen ton altijd nog 6,4 ton meer dan in het seizoen 2019-’20.

De maismarkt blijft een weermarkt. Vooruitzicht op een warme periode in de Amerikaanse ‘corn belt’, net op een moment dat het gewas in bloei staat, baart momenteel zorgen, maar steunt de maisprijs.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur
Meer over


Beheer