Te weinig ruimte voor PAS-melders

06-04-2022 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

De stikstofruimte die ontstaat door de sanering van de varkenshouderij, de provinciale opkoop van veehouderijen bij natuurgebieden en de landelijke beëindigingsregeling zijn onvoldoende om de PAS-melders te legaliseren.

Dat beeld komt naar voren uit de kwartaalrapportage Implementatie bronmaatregelen, die minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zorgen provincies lijken reëel

In de Wet stikstofvermindering en natuurverbetering is vastgelegd dat bedrijven die onder het programma aanpak stikstof geen melding hoefden te doen (meldingsvrij) of konden volstaan met een melding (PAS-melders) worden gelegaliseerd. Provincies verwachten echter dat de opbrengst van de opkoop- en beëindigingsregelingen niet voldoende is voor de legalisering van alle PAS-meldingen en de meldingsvrije activiteiten. De zorgen van de provincies lijken reëel, aldus de rapportage. Daarbij wordt ook verwezen naar een prognose van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid, die aangeven dat in de kustprovincies weinig stikstofruimte vrij gaat komen.

Verduurzamingsmaatregelen

Er wordt gezocht naar alternatieven. Daarbij gaat het onder meer om de mogelijkheid voor PAS-melders om met verduurzamingsmaatregelen stikstofruimte te winnen, die vervolgens met intern salderen in een vergunning kan worden vastgelegd. Verder wordt gedacht aan extra bronmaatregelen, waarvan juist de PAS-melders kunnen profiteren.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer