Technische voortgang in koolstofdata

10-04 | |
Bruinsma
Anne Bruinsma Oprichter FarmHack.NL
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Binnen een Europees gefinancierd onderzoeksproject werken we op dit moment mee aan een compensatiesysteem voor het vastleggen van koolstof door boeren.

Dit soort onderzoeksprojecten blijven vaak op grote afstand van de dagelijkse realiteit op het boerenbedrijf. Toch is het bijzonder om te zien welke technische voortgang wordt geboekt. De focus binnen onze pilot ligt aan de ene kant op het automatisch kunnen monitoren van maatregelen. Nu moeten boeren vaak zelf nog handmatig ieder jaar aangeven welke maatregelen ze hebben uitgevoerd, een tijdrovend en dus kostbaar proces. Aan de andere kant werken we aan het automatisch monitoren van koolstofopbouw zelf. We verkennen welke tool of welk model we kunnen gebruiken om koolstopbouw in de bodem te monitoren en welke aanvullende data noodzakelijk zijn om met een hoge mate van betrouwbaarheid de koolstofopbouw te kunnen modelleren.

Rotatie Index

Een interessante parameter zou bijvoorbeeld de zogenoemde Rotatie Index kunnen zijn waar de WUR aan werkt. Op basis van data uit de meitelling wordt de intensiteit van je bouwplan bepaald. Hoe lager de score, hoe intensiever de rotatie. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om meer met satellietdata te doen. In Europees verband wordt gewerkt aan een zogenoemde Carbon Flux-indicator, die een schatting geeft van de influx van koolstof en daarmee van een positieve dan wel negatieve os-balans per perceel.

Onderzoeksmethoden nog ruw

En we kijken naar de mogelijkheden om machine- en werktuigdata te gebruiken voor de detectie en registratie van bepaalde toegepaste maatregelen. Uit de verzamelde data hopen we te kunnen afleiden welke maatregelen een boer heeft toegepast, op welke percelen, en wat de CO2-impact was. Deze onderzoeksmethoden zijn allemaal nog ruw. Resultaten zouden robuuster worden als deze gecombineerd worden met data uit teeltregistratiesystemen en andere boerendata. Dat is nog een opgave op zich.

Voor ons project willen we uiteindelijk toe naar een selectie van enkele maatregelen die veel impact hebben (omdat ze veel koolstof vastleggen) en waarvan data beschikbaar zijn of gemaakt kunnen worden voor de monitoring daarvan. We moeten het simpel houden. Maar de kijk in de wetenschappelijke keuken en de technische voortgang belooft wel wat.

Bruinsma
Anne Bruinsma Oprichter FarmHack.NL
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.