Teeltvrije zone langs droge sloot of druklogger

Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

Langs droge sloten is voortaan een teeltvrije zone verplicht van 75 centimeter, als de spuit niet is voorzien van een drukregistratiesysteem en het spuitdoppen heeft die driftreducerend zijn bij een druk tussen de 2 en 3 bar.

Dat zijn LTO Nederland, de Unie van Waterschappen en de ministeries van LNV en IenW overeengekomen en staat nu gepubliceerd op de site helpdeskwater. Het is een compromis. LTO wilde de situatie van geen teeltvrije zones langs droge sloten handhaven en het ministerie stuurde aan op een teeltvrije zone van 1 meter. Voor de gewassen die voor 1 januari 2021 al zijn geplant of gezaaid langs een droge sloot zonder een teeltvrije zone van 75 centimeter aan te leggen, geldt een overgangstermijn van één teeltseizoen. Voor de gewassen die na 1 januari 2021 worden geplant of gezaaid geldt geen overgangstermijn.

Druklogger en driftarm

Voor spuiten die beschikken over een druklogger, of waarop spuitdoppen zijn gemonteerd die driftarm zijn bij een spuitdruk van 3 bar of hoger of zijn voorzien van driftreductietechnieken, verandert er niks. Langs droge sloten is dan geen teeltvrije zone verplicht.

De afspraken die gemaakt zijn over alternatieve maatregelen voor de drukregistratievoorziening langs droge sloten lopen tot eind 2024. In 2024 vindt een evaluatie plaats over het eventueel voortzetten van de gemaakte afspraken.

Knuivers
Martijn Knuivers freelance redacteur


Beheer