Tegenvallende resultaten voor AB Werkt

AB Werkt, het uitzendbureau voor agro, food, productiewerk en groenvoorziening, draaide in 2019 verlies.

AB Werkt maakte in 2019 meer omzet, maar daartegenover stonden onder andere fors hogere personeelskosten. De omzet kwam uit op € 123,8 miljoen, tegenover € 114,6 miljoen vorig jaar. Het resultaat na belastingen bedroeg ruim -€ 400.000. Het jaar ervoor werd nog een winst gemaakt van € 81.300.

Krappe arbeidsmarkt

‘De financiële resultaten van AB Werkt over 2019 vielen tegen. En ook 2020 kende qua omzetontwikkeling een moeizame start’, aldus algemeen directeur Jack Janssen in het jaarverslag. Hij noemde de omstandigheden in 2019 uitdagend: een krappe arbeidsmarkt, veel concurrentie en grote veranderingen in het arbeidsrecht, waaronder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Ook stegen de huisvestingskosten.

Minder werk door coronavirus

In de eerste maanden van 2020 viel er werk weg vanwege het coronavirus, waardoor AB Werkt een omzetterugval zag van 13 tot 14%. ‘De coöperatie heeft voldoende financiële buffers, maar zal de financiële gevolgen zoveel als mogelijk trachten te beperken, onder meer door een stevige reductie van de indirecte kosten’, valt te lezen in het jaarverslag. Vanwege de tegenvallende resultaten wordt er gesneden in de kosten en worden onder andere medewerkers ontslagen.

AB Werkt had in 2019 10.203 directe medewerkers en 176 medewerkers die in de holding werkten.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.