Tegenvallende zetmeelgehalten in mais

18-11-2019 | Laatste update op 21-04 | |
Foto: Henk Riswick -
Foto: Henk Riswick

Verschil in neerslag leidt tot verschil in kwaliteit snijmaiskuilen.

De snijmaiskuilen van 2019 bevatten met 345 gram per kilo droge stof een matige hoeveelheid zetmeel. De voederwaarde ligt op 989 VEM per kilo droge stof. Dat blijkt uit de tot nog toe onderzochte snijmaismonsters, geanalyseerd door Eurofins Agro.

Hoewel de zetmeelgehalten iets boven het gemiddelde van 2018 liggen, is 345 gram duidelijk lager dan een normaal groeiseizoen waar de zetmeelgehalten tussen de 370 en 380 gram per kilo droge stof liggen.

Vochtvoorziening mais

Er zijn grote verschillen vastgesteld in de zetmeelgehalten. Van alle monsters ligt 90% tussen 240 en 412 gram zetmeel. De vochtvoorziening van de mais speelt daar een rol in. Zo hebben de monsters afkomstig uit kuilen in Zuid-Holland en Utrecht gemiddeld 376 gram zetmeel per kilo droge stof, terwijl het gemiddelde in Gelderland en Overijssel op 333 gram blijft steken. Dat heeft alles te maken met verdroging. Ook zijn de kuilen in deze provincies droger dan gemiddeld.

Gemiddelde voederwaarde 989 VEM

De gemiddelde voederwaarde van de snijmaiskuilen komt uit op 989 VEM per kilo droge stof. Mede door de grote verschillen in zetmeelgehalte loopt ook de voederwaarde sterk uiteen waarbij de verschillen tussen 765 en 1.085 VEM per kilo droge stof liggen.

De bestendigheid van het zetmeel is gemiddeld 29% en de verwachting is dat dit percentage nog wat oploopt, als meer afgerijpte mais wordt bemonsterd en geanalyseerd.

Melkzuurgehalte fors boven gemiddelde

Het melkzuurgehalte in de snijmaïs ligt met 59 gram per kilo droge stof fors boven het vijfjarig gemiddelde van 52 gram. Het suikergehalte ligt wat lager dan vorig jaar. Volgens Eurofins Agro toont de combinatie van beide cijfers aan dat de conservering goed is geslaagd. De aanwezige suikers zijn omgezet naar melkzuur. Het laboratorium waarschuwt over het verloop van de bestendigheid van het zetmeel. Kuilen die pas over enkele maanden worden gevoerd zullen een lagere bestendigheid hebben dan de analyse meldt, omdat het zuur inwerkt op de celwanden van de maiskorrels. Het onderdeel ‘Penskarakter’ in het analyserapport laat zien hoe snel en in welke richting de snijmaiskuil zich ontwikkelt.

Hogenkamp
Meer overBeheer