Tekortkomingen bij helft Belgische luchtwassers

Foto: Input Output Fotografie -
Foto: Input Output Fotografie

De helft van de luchtwassers in België, waarmee de lucht uit varkens- en pluimveestallen gezuiverd wordt, wordt niet goed gebruikt.

In bijna 1 op de 5 gevallen waren de luchtwassers zelfs niet in gebruik. Dat blijkt uit controles van verschillende inspectiediensten. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir blijft inzetten op controles en maakt een prioriteit van het voorkomen van overtredingen. “Handhaving vormt het sluitstuk voor een slagkrachtig omgevingsbeleid”, aldus de minister.

Strikt handhaven

De controles worden uitgevoerd door het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de dienst Handhaving van de Mestbank. “Ammoniakuitstoot leidt tot fijn stof en is schadelijk voor onze gezondheid”, zegt minister Demir. “Het is evident dat we strikt handhaven op plaatsen waar luchtwassers correct moeten functioneren.”

Administratieve gebreken

In 2018 controleerde het Departement Omgeving 56 luchtwassers. Daarbij werden heel wat tekortkomingen vastgesteld, veelal administratieve gebreken. Uit de vaststellingen blijkt dat de helft van de wassers onvoldoende werkte en werd geen of een onvolledig logboek bijgehouden. Daardoor kan de exploitant niet aantonen dat hij de werking van zijn luchtwasser controleert en tijdig ingrijpt bij problemen.

Bij 27% van de luchtwassers ontbrak een constructieattest. 1 op 6 luchtwassers was niet gebouwd volgens de regelgeving en ook de bijhorende administratie vertoonde in de helft van de gevallen tekortkomingen, bijvoorbeeld door het ontbreken van een technisch fiche.

Problemen met spuiwater

Ook de dienst Handhaving van de Mestbank controleerde tussen januari 2018 en juni 2019 33 luchtwassers. In 17% van de gevallen waren de wassers niet actief. De dienst stelde in 1 op de 4 gevallen geen of een defecte debietmeter vast voor het spuiwater. Bij 75% was er een probleem met de verplichte analyses van het spuiwater en bij slechts de helft was het onderhoud in orde.

Boetes van maximaal € 2 miljoen

“Tekortkomingen kunnen leiden tot strafrechtelijke veroordelingen of tot bestuurlijke geldboetes van maximaal € 2 miljoen”, stelt Demir. “Bij het bepalen van de hoogte van de geldboete wordt rekening gehouden met de ernst, frequentie en omstandigheden van het misdrijf. Bij herhaaldelijke vaststellingen van inbreuken moeten we wat mij betreft verder durven gaan dan enkel geldboetes. Het voorkomen van overtredingen en dus overlast is prioriteit nummer één”, besluit Demir.

Vilt Vlaams infocentrum land- en tuinbouw


Beheer