Skip to content

Tekortschietend toezicht NVWA risico voor Nederland

Updated on:
Business
Nieuws
Medewerkers van de NVWA ruimen begin september een nertsenfokkerij in het Brabantse Deurne vanwege corona. - Foto: ANP

Medewerkers van de NVWA ruimen begin september een nertsenfokkerij in het Brabantse Deurne vanwege corona. - Foto: ANP

Nederland loopt verschillende risico’s door een tekortschietende Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De NVWA voert op veel terreinen het toezicht en de controle niet of niet voldoende uit. Dat blijkt uit een inventarisatie door Deloitte in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De NVWA moet op 24 toezichtsdomeinen 152 taken uitvoeren. Daarvan is er voor 100 taken te weinig of niet toereikende capaciteit om ze uit te voeren, zeggen de onderzoekers. Een van de risico’s is het verliezen van de derogatie voor de Nitraatrichtlijn.

Landbouwminister Carola Schouten heeft samen met de minister voor Medische Zorg en Sport wel extra geld en capaciteit beschikbaar gesteld om de tekortkomingen deels te beperken, maar dat is niet genoeg om all gaten te dichten.

Minimumvereisten keuring vee en vlees

Bij de keuring van vee en vlees voldoet de NVWA niet altijd aan de minimumvereisten van de Europese Unie. Dat leidt op zich niet meteen tot risico’s voor de volksgezondheid, maar wel loopt Nederland de kans door de EU op de vingers te worden getikt.

De onderzoekers schrijven dat de kwaliteit van de keuring in slachterijen door verschillende oorzaken onder druk komt, en dan kunnen er wel risico’s voor de voedselveiligheid of het dierenwelzijn ontstaan. Er zijn situaties dat het slachtproces doorgaat zonder dat er toezicht aanwezig is. Ook bij de vleesverwerkende bedrijven, de opslag en het koeltransport ontbreekt het soms aan toezicht, waardoor microbiologische verontreinigingen of andere risico’s voor de volksgezondheid onopgemerkt kunnen blijven.

Nauwelijks toezicht op mestverwerkingsplicht

Bij de controle op mest loopt Nederland ook een risico, aldus de onderzoekers van Deloitte. Bij het huidige toezicht op de naleving van de mestregels kan Nederland in de problemen komen als de Europese Unie een audit uitvoert. “Dan is het risico dat daardoor de derogatie niet langer aan Nederland wordt verleend (geschat op een waarde van € 150 miljoen voor B.V. Nederland).” Er is, stellen de onderzoekers op basis van de gegevens over 2019, nauwelijks toezicht op de mestverwerkingsplicht.

Ook op het terrein van het toezicht op de mestregels heeft het kabinet bij de begroting extra middelen aan de NVWA toebedeeld.

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin