Teler Hanse: ‘Nieuwe kiemremmers schadelijk voor mens’

De akkerbouw dreigt in de protesten ondergesneeuwd te raken door de stikstofproblemen. Het akkerbouwgeluid moet ook onversneden doorklinken in Den Haag, zegt akkerbouwer Kees Hanse. Hij is kandidaat-Kamerlid voor de BoerBurgerBeweging.

Het verbod op de kiemremmer Chloor-IPC, en daarvoor in de plaats de middelen 1,4-Sight en Biox-M, is uit gezondheidsoogpunt van de akkerbouwers een stap achteruit. Dat zegt Kees Hanse. Hij is akkerbouwer in Zierikzee en kandidaat-Kamerlid voor BoerBurgerBeweging. Hij sprak dinsdag 17 november tijdens het boerenprotest van Farmers Defence Force in Den Haag vanuit de akkerbouw de actievoerders toe.

Waarom moet daar veertien dagen veiligheidstermijn bij, als dat middel biologisch is?

“Op chloor zit één dag veiligheidstermijn. We hebben nu de biologische middelen 1,4-Sight en Biox-M, met veertien dagen veiligheidstermijn. Dat is biologisch, zeggen ze dan. Waarom moet daar veertien dagen veiligheidstermijn bij, als dat middel biologisch is? Als ik dat middel toepas, mensen, dan barst ik daarna van de pijn in mijn kop. En dat is niet omdat het zo biologisch en zo goed is. Het is gewoon omdat die middelen schadelijk voor ons mensen zijn. En het chloor deed dat niet. We moeten goede keuzes maken: ook deze keuze is weer een verkeerde”, zegt de akkerbouwer.

Hanse wijst in een toelichting op de kostprijsverhoging door de alternatieve kiemremmers, waarvoor de aardappelteler niet wordt gecompenseerd. “Twee weken na het gassen kun je de aardappelen niet verhandelen, sorteren of verpakken. Dat moet in het eindproduct terugverdiend worden.”

Pijn in het hoofd na gebruik in aardappelschuur

Hanse gebruikt in zijn aardappelschuur sinds 2015 1,4-Sight en Biox-M, aangezien hij daarin ook zaaitarwe opslaat. Na gebruik van de middelen ervaren hij en zijn broer pijn in het hoofd en kunnen ze enige tijd de aangrenzende machineberging en werkplaats niet gebruiken. “Nota bene de producent van 1,4-Sight geeft het advies na gebruik een tijdje niet in de schuur te komen. Na twee weken zou het meest schadelijke weg zijn. Dat lijkt me niet goed voor de volksgezondheid.”

De kiemremmers 1,4-Sight, Biox-M en ook Argos zijn zogeheten Natuurlijke middelen. De werkzame stof in 1,4-Sight is een synthetische variant van een middel dat ook in de natuur voorkomt, Biox-M is een middel op basis van muntolie, Argos is op basis van sinaasappelolie.

Ottenheim: kiemremmers voldoen aan veiligheidseisen

Jo Ottenheim, secretaris van Nefyto, de brancheorganisatie van de agrochemische industrie in Nederland, benadrukt dat het om recent toegelaten kiemremmingsmiddelen gaat. Ze voldoen aan recente veiligheidseisen voor wat betreft risico voor de toepassing en wat betreft residu op de aardappelen. “Van Chloor-IPC kan je dat niet zeggen. Daarom is de toelating niet verlengd.”

Ctgb kijkt naar naar risico‘s, niet naar oorpsprong stof

Ottenheim weerspreekt Hanses veronderstelling dat ‘biologische’ middelen bij de toelating door het Ctgb minder streng worden beoordeeld als chemische. “Het Ctgb kijkt naar risico‘s, niet naar de oorsprong van een stof.”

Je kunt ook anders kijken naar genoemde middelen, oppert Ottenheim. “Wees als aardappelteler blij dat er alternatieven zijn voor Chloor-IPC. Dat er wat te kiezen is. Dat is niet vanzelfsprekend. Kijk naar de neonicotinoïden in suikerbieten. Die mogen niet meer, ook al is er geen alternatief middel voor.”

Pleidooi voor toelating gecoat bietenzaad

Over de neonicotinoïden had kandidaat-Kamerlid Hanse ook nog wel wat te melden op het podium. “Die zaadcoating is verboden. Veertien landen in de EU mogen nog gebruiken tot er een vervanging is, maar hier in Nederland natuurlijk niet. Ik heb bij Cosun gezegd dat we het verkeerd doen. Ik heb gezegd: jongens, gooi er nou een € 200.000 tegenaan en zet op de achterpagina van iedere zaterdagkrant dat we een verhaal hebben. Die zaadcoating doet geen schade.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.