Timmermans: EU-handelsbeleid moet anders

11-06-2020 | Laatste update op 22-02 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De Europese Unie moet de insteek bij het aangaan van handelsverdragen veranderen, zegt Frans Timmermans.

In gesprek met de Tweede Kamer zei de vicevoorzitter van de Europese Commissie donderdag 11 juni dat in verdragen afspraken moeten worden gemaakt over de manier waarop voedsel wordt geproduceerd.

Oneerlijke concurrentie voor Europese boeren en tuinders

Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) legde Timmermans voor dat de hansdelsverdragen nu leiden tot oneerlijke concurrentie voor de Europese boeren en tuinders. Weliswaar worden wel afspraken gemaakt over de eisen die aan voedsel worden gesteld, maar niet over de manier waarop voedsel wordt geproduceerd. Dat zou moeten veranderen, zei Dik-Faber. Timmermans reageerde: “Dat is precies waar we naar toe willen.”

Bij alles wat we doen, moeten we de agrarische sector meenemen, anders krijgen we weer te maken met sociale ellende op het platteland

Sociale ellende platteland

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid moet daarbij aansluiten, zegt Timmermans. Hij waakt ervoor dat de zorg voor voldoende voedsel een van de peilers van het landbouwbeleid is en blijft. “We zijn ooit het GLB begonnen vanwege de voedselvoorziening en sociale ellende op het platteland. Bij alles wat we doen, moeten we de agrarische sector meenemen, anders krijgen we weer te maken met sociale ellende op het platteland.”

Grotere waardering voor boeren

Timmermans constateert dat de coronacrisis leidt tot een grotere waardering voor boeren en iedereen in de voedselketen, die ervoor hebben gezorgd dat de voedselvoorziening niet in gevaar is gekomen. Dat zal ook effect hebben op nieuwe handelsafspraken. “De aard van de handelsakkoorden verandert. De voedselketen zal verder regionaliseren. We moeten laten zien hoe producten tot stand zijn gekomen. We moeten geen producten invoeren die door ontbossing tot stand zijn gekomen.”

Bewustwording van de consument

Timmermans meent dat verduurzaming en klimaatbestendig maken van de landbouw mede zal plaatshebben door de bewustwording van de consument. De Covid-19-crisis leidt er volgens hem ook toe dat consumenten meer op hun voeding gaan letten. In de onder verantwoordelijkheid van Timmermans gepresenteerde Boer-tot-Bordstrategie zet de Europese Commissie een lijn uit met meer biologische land bouw en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en antibiotica.

Eigen plannen

Timmermans roep het Nederlandse kabinet op om met eigen plannen te komen die in die lijn passen. “Maar ik denk niet dat ik de minister van landbouw daartoe hoef aan te moedigen”, aldus Timmermans.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer