TNO vraagt om € 85 miljoen voor ontwikkeling ammoniaksatelliet

23-06 | |
Meetstation op de Veluwe voor meten hoeveel ammoniak en stikstofoxiden op de bodem terechtkomt. Met een satelliet zou dit meten veel nauwkeuriger kunnen, zegt LTO. - Foto: ANP
Meetstation op de Veluwe voor meten hoeveel ammoniak en stikstofoxiden op de bodem terechtkomt. Met een satelliet zou dit meten veel nauwkeuriger kunnen, zegt LTO. - Foto: ANP

Een nieuw satellietinstrument van TNO moet straks inzichtelijk maken hoe groot het stikstofprobleem in Nederland precies is.

​Volgens het onderzoeksinstituut zou met het apparaat, dat nog in ontwikkeling is, voor het eerst de uitstoot en verspreiding van ammoniak nauwkeurig gemeten kunnen worden.

€ 85 miljoen nodig voor ontwikkeling

Om de ammoniaksatelliet verder te ontwikkelen is volgens het instituut echter nog wel een slordige € 85 miljoen nodig. Hierover voert TNO momenteel gesprekken met de overheid. “Maar die zijn nog niet concreet geworden”, zegt een woordvoerder.

De satelliet zou in 2025 klaar moeten zijn. Nu wordt ammoniak op ongeveer 250 grondlocaties in Nederland gemeten. “Een satelliet kan juist overal en veel vaker met grote nauwkeurigheid vaststellen wat de emissie en verspreiding van ammoniak is. Hierdoor kan gemeten worden met een resolutie op locatie- en boerderijniveau van 1 bij 1 kilometer tot 300 bij 300 meter”, aldus TNO.

Volgens de onderzoekers is ammoniak verantwoordelijk voor het grootste deel van Nederlandse stikstofemissie en -depositie. Met de satellietinformatie zou beter gemonitord kunnen worden wat het effect is van de maatregelen om de stikstofdepositie te verlagen.

ANP Algemeen Nederlands Persbureau
Meer over


Beheer