Toegang tot eigen data

13-02 | |
Bruinsma
Anne Bruinsma Columnist
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Ik hoorde het de bekendste databoer van ons land maar weer eens zeggen: “Data over de grond, is van de grondeigenaar. Data over het gewas, is van de gewaseigenaar. Opbrengstdata is niet van John Deere.”

Het voelt heel waar, maar de complexiteit op IT-vlak is zo groot, en de data-infrastructuur op de boerderij zó verwaarloosd, dat de grote jongens toch de beste kaarten in handen hebben.

Uitwisselbaar maken van data

Trekkerfabrikanten investeren flink en maken her en der werk van data-uitwisseling tussen systemen. In zevenmijlslaarzen leiden ze de weg. Toegang tot je eigen data verkrijg je via de cloudomgeving van je fabrikant. Intussen maakt de fabrikant slechts een selectie van de data beschikbaar. En in het uitwisselbaar maken van data stellen ze prioriteiten en zoeken ze naar commerciële kansen. En terwijl de fabrikant diep in je teelt meekijkt, wordt andersom een verzoek naar data over brandstofverbruik geweigerd met een verwijzing naar ‘het geheim van de chef’.

Deze route is een heel karwei. Want met directe toegang en ruwe data alleen ben je er nog niet

Ik schreef er al eerder over. Wie autonoom over zijn eigen machinedata wil kunnen beschikken, ongeacht het merk of type machine, kan je ervoor kiezen om eigen apparatuur op de trekker te plaatsen. Daarmee wordt het mogelijk om zonder tussenkomst van de fabrikant over alle (ruwe) data te beschikken, en de positie van de trekkerfabrikant te beperken tot het onderhoud van machines en het innoveren op de technologie zelf.

Deze route is een heel karwei. Want met directe toegang en ruwe data alleen ben je er nog niet. Er is software nodig om bepaalde data uit de trekker op te vragen en de data te vertalen naar begrijpelijke waardes (decodering). Belangrijke parameters zoals de hefbelasting, motorbelasting en het brandstofverbruik, maar ook werktuigdata zoals opbrengstdata en ‘as-applied’ data, komen zo beschikbaar.

Een datacoöperatie

Een interessante route die we onderzoeken, is om in samenwerking met trekkerdata.nl de huidige software voor isobus verzameling en vertaling open source beschikbaar te stellen aan leden van een datacoöperatie. De coöperatie kan zorgen voor een versnelling, door de vertaling voor specifieke onderdelen op te pakken, prioriteiten te stellen en de kosten en baten van decodeerwerk over alle leden te verdelen. Dit soort samenwerking is nodig om de vlucht naar voren te kiezen. Liever dit toch, dan de handdoek in de ring gooien.

Bruinsma
Anne Bruinsma Columnist

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.