Toekomst voor digitale teeltgegevens kansrijk

20-11-2020 | |
Foto: Michel Velderman
IMG_Trekker_vem400887-008_krant

Digitaal teeltgegevens verwerken in adviezen over bemesting, gewasbescherming en irrigatie heeft een grote toekomst, volgens Mike Stern, CEO van Climate Corporation.

Digitalisering van teelten is cruciaal om te voldoen aan de groeiende vraag naar voedsel wereldwijd. Bayer wil daar nadrukkelijk een rol in spelen benadrukte Mike Stern, CEO van The Climate Corporation en hoofd van het onderdeel Digital Farming van Bayer Crop Science, deze week in een webinar. Het webinar is onderdeel van een serie: Future of Farming Dialogue. Digitale landbouw gaat niet alleen over verbeteringen op het gebied van bemesten en gewasbescherming. Ook irrigatie wordt steeds belangrijker in teeltondersteuning in gebieden waar water schaars is. Tegelijkertijd kan op basis van ervaring in het verleden beter ingespeeld worden op weersextremen. Stern noemde als voorbeeld de extreme nattigheid in Noord-Amerika in 2019. De data die toen in het poot- en zaaiseizoen zijn verzameld, worden nu weer gebruikt om in te spelen op nieuwe situaties.

Vooruitgang

Stern was in gesprek met Arianna Giulodori, secretaris generaal van de World Farmers Organisation WFO, en met de Indiase boer Ravichandran, die vertelde over zijn ervaring met digitalisering van teeltadviezen en kennis. Speciale aandacht is er voor de problemen voor het enorme aantal kleine boeren die opdoemen bij het gebruik van digitalisering van teelttechnieken. Ravi illustreerde de vooruitgang op zijn bedrijf. In de jaren tachtig werden beslissingen te vaak op de gok genomen en leidde dat soms tot dode gewassen. “Nu is het een kwestie van een foto van het gewas uploaden en dan rolt er een advies uit, bijvoorbeeld over bemesten.”

Digitale infrastructuur

Een belangrijke uitdaging is de toegang tot de digitale infrastructuur. Dat is een van de hindernissen op weg naar digitalisering van teelten voor miljoenen kleine boeren in ontwikkelingslanden. De volgende stap is dat boeren ook de middelen moeten hebben om nieuwe technieken te gebruiken, dat begint al heel simpel met een mobiele telefoon of laptop.

Ook in ontwikkelde landen zijn er nog steeds grote gebieden waar dataverkeer niet is berekend op de grote hoeveelheid gegevens die de digitale landbouw oplevert en nodig heeft.

Arianna Giulodori noemde drie belangrijke onderdelen in de toekomstvisie voor digital farming:

  • Boeren zijn economische denkende actoren in de totale keten.
  • Boeren zijn ingebed in een duurzaam voedselsysteem.
  • Boeren moeten een eerlijk aandeel krijgen in de productiewaarde, inclusief de waarde uit alle data die de landbouw zelf oplevert.

56 miljoen hectare

Climate Corporation is met Fieldview al volop actief in landbouwlanden als de VS, Brazilië, Argentinië en diverse EU-landen. Het omvat inmiddels wereldwijd gegevens van circa 56 miljoen hectare. In de Benelux is dat tot nu toe vooral in granen. Volgens een woordvoerder van Bayer wordt de grote stap binnen de Benelux gezet als Climate Corporation zich gaat toeleggen op teelten als aardappelen.

Esselink
Wim Esselink Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.