Doorgaan naar artikel

Toekomstbestendige food- en agriketen en het coalitieakkoord

Na bijna 300 dagen is daar het langverwachte coalitieakkoord. Wat gaat dit betekenen?

Geüpdatet op:
Column
Sustainable food
Foto: Canva

Foto: Canva

Na bijna 300 dagen is daar het langverwachte coalitieakkoord. Wat gaat dit betekenen? Is het in lijn met de visie van Rabobank?

Rabobank staat voor een toekomstbestendige food- en agriketen met een gezond verdienmodel voor de primaire sector. Ik ben positief over de richting die de coalitie kiest: namelijk het samen met de sector bepalen hoe de gebiedsgerichte aanpak eruitziet. Het is goed dat er geld wordt vrijgemaakt en we krijgen meer zicht op de kaders.

De weg ernaartoe is nog niet uitgewerkt en daarmee ook de haalbaarheid van de fors verhoogde doelstellingen niet. Des te belangrijker om het akkoord handen en voeten te geven. De tijd dringt en de sector heeft duidelijkheid nodig. Ook voor besluiten die op de Europese tafel liggen. De aandacht in het coalitieakkoord voor Europa en Europese samenwerking in de landbouw steekt schril af tegen de hoeveelheid besluiten die er in Europa worden genomen en van groot belang zijn voor de food- en agriketen in Nederland.

Twee landbouwministers

Het feit dat de beoogde coalitie straks met twee landbouwministers aan de slag, gaat geeft het belang aan. De uitdagingen zijn groot. Het is aan hen, en ik hoop samen met de keten, om het coalitieakkoord om te zetten in daden.

Perspectief voor jonge boeren en voor ondernemers die bereid zijn te verduurzamen

Doel moet zijn dat er weer perspectief is voor jonge boeren en voor alle ondernemers die bereid zijn te verduurzamen. In de tussentijd blijven wij ons inzetten. In het coalitieakkoord worden banken tweemaal genoemd, samen met toeleveranciers, verwerkende industrie en retail. Als eerste in relatie tot een transitiefonds, waarmee het kabinet € 25 miljard beschikbaar stelt voor de ‘transitie naar kringlooplandbouw met een goed verdienmodel’. Als tweede in relatie tot het versterken van de positie van de primaire sector in de keten. Dit is in lijn met het initiatief Waardecreatie in Ketens (WiK) waar Rabobank een van de regievoerders is. Hierin werkt de hele keten, dus retail, verwerkers, ketenpartners én primaire sector, samen aan een structureel eerlijke prijs voor een kwalitatief, hoogwaardig en veilig product. En aan het versterken van de positie van de primaire sector.

Noodzakelijke transities in 2022

2022 wordt een uitdagend jaar, maar samen met de sector kijk ik er naar uit de handschoen op te pakken. We zijn een geweldig land met een fantastische, kwalitatief hoogwaardige en veilige voedselketen. Laten we zorgen dat dat zo blijft en daarvoor samen de noodzakelijke transities invulling geven!

Snel delen

Image
Carin van Huet

Directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin