Toename verschil in stand bieten

De verschillen in stand van de bieten worden groter, meldt de agrarische dienst van Suiker Unie.

Dat heeft grote invloed op de opbrengstverwachting. De komende weken wordt geĆÆnventariseerd hoeveel. Het sluiten van het gewas en het plantenaantal zijn belangrijke parameters.

Hogere temperaturen

Percelen met een goede opkomst groeien meestal erg goed door dankzij het zonnige weer en hogere temperaturen. Sommige percelen hebben begin juni de velden al gesloten.

Droogte op zwaardere kleigronden

Daarentegen speelt de droogte op vooral de zwaardere kleigronden de bietenteelt parten. Hier is beregenen de enige manier om tot een acceptabel plantenbestand te komen. Dit is in het Zuidwesten vaak niet mogelijk. Zaden die nog droog lagen, kiemen na wat vocht wel snel.

Luizendruk

De hoge luizendruk is zorgwekkend. Stevige nachtvorsten hebben in het Oosten schade veroorzaakt. Een enkel perceel is daarom overgezaaid.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.