‘Toeslagen doolhof’

Seegers
Pieter Seegers Fiscalist
Foto: Henk Riswick -
Foto: Henk Riswick

Het toeslagenstelsel sluit niet aan op het menselijk handelen.

Dat is de conclusie uit een onderzoek naar het stelsel van toeslagen (zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget).

Het stelsel is heel ingewikkeld en leidt vaak tot financiële problemen

Die conclusie verbaast mij niet. Het huidige toeslagenstelsel waarin de overheid inkomens probeert te sturen is een doolhof waarin je snel verdwaalt. Het stelsel is heel ingewikkeld en leidt vaak tot financiële problemen. In veel gevallen moeten namelijk jaren later de toeslagen (of een deel ervan) alsnog terugbetaald worden.

Definitieve toeslag pas jaren later

Kern van het probleem is dat er gewerkt wordt met voorschotten. Pas achteraf wordt de definitieve toeslag berekend aan de hand van de belastingaangifte. Omdat de belastingaangifte vaak pas jaren later definitief wordt, wordt ook het recht op toeslag pas jaren later definitief. Als je toentertijd het inkomen juist had ingeschat, is er geen probleem. De uitbetaalde toeslagen mag je in dat geval houden. Maar als je het inkomen niet goed had ingeschat (te laag), kan het heel goed zijn dat je de ontvangen toeslagen alsnog terug moet betalen. Dit komt relatief vaak voor bij ondernemers met fluctuerende winsten en bij werknemers die geen vast arbeidscontract hebben.

Grote problemen

Als er terugbetaald moet worden, levert dat vaak grote problemen op. De meeste mensen die toeslagen ontvangen, zijn geen grootverdieners. Het geld is in veel gevallen al lang op. Jarenlange aflossingentrajecten met de fiscus liggen dan in het verschiet. En dat kan toch niet de bedoeling zijn van toeslagen die juist bedoeld zijn als een financieel steuntje in de rug.

Laat mensen niet langer in dit doolhof verdwalen

Het stelsel is te ingewikkeld voor heel veel mensen en het werken met voorschotten levert jaren later veel ellende op als er (gedeeltelijk) terugbetaald moet worden. Laat mensen niet langer in dit doolhof verdwalen. Wetgever, snoei eens flink in het toeslagensysteem!

Meer over


Beheer