In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie in. Het beleid is er op gericht om de Europese landbouw meer te laten bijdragen aan het klimaatbeleid en de verbetering van de biodiversiteit, het schoner maken van lucht, water en bodem en het behouden en verbeteren van het landschap.