Nederland worstelt met stikstof. In mei 2019 zette de Raad van State een streep door het zogeheten PAS, het stikstofbeleid. Daardoor is de verlening van Natuurbeschermingswet-vergunningen stil komen te liggen. Duizenden boeren en andere bedrijven raakten in problemen. Massale protesten waren het gevolg. De weg naar een oplossing is moeizaam. In dit Thema hebben we de informatie over dit onderwerp gebundeld.