Topinkomen voor telers glasgroenten tijdens energiecrisis

29-12-2022 | |
Het gemiddelde inkomen op een glasgroentebedrijf bedraagt in 2022 € 416.300.  - Foto: Anne van der Woude
Het gemiddelde inkomen op een glasgroentebedrijf bedraagt in 2022 € 416.300. - Foto: Anne van der Woude

Wageningen Economic Research raamt een verrassend positief inkomen voor groentetelende glastuinders. Het inkomen pakt nog beter uit dan in de afgelopen zeven jaar. Toen haalde de glastuinbouw ook vaak al het hoogste inkomen van alle agrarische sectoren.

Het gemiddelde inkomen op een glasgroentebedrijf bedraagt in 2022 € 416.300. Het lijkt een bijna surrealistisch getal, na anderhalf jaar van verontrustende geluiden uit de glastuinbouw over de energiecrisis. Uit cijfers van Wageningen Economic Research blijkt nu hoezeer juist de glasgroenteteelt in de energiecrisis de dans nog weet te ontspringen.

Donkere wolken pakken zich samen boven glasgroenteteelt

“Maar verkijk je niet op dat record-inkomen”, zegt onderzoeker Peter Ravensbergen. Er pakken zich wel degelijk donkere wolken samen, ook boven de groenteteelt onder glas.”

De donkerste wolk is die van de stukje bij beetje aflopende langetermijncontracten voor gas. Wageningen Economic Research constateert dat de ondernemers in de glastuinbouw de afgelopen jaren over het algemeen zeer behoudend hebben ingekocht. Ook al dook de kortetermijnprijs voor daggas meer dan een jaar onafgebroken onder de contractprijzen voor volgende kwartalen en jaren door, toch bleven veruit de meeste telers ook een deel van hun gas vastleggen voor komende jaren.

Lees op GFactueel.nl meer: Topinkomen glasgroenten vertelt het halve verhaal

Marktpositie tomatentelers onder druk

Energie zal nog jaren duur blijven, stelt Ravensbergen. Dus gas vooruit vastleggen, wat veel telers gewoon blijven doen, is nu ook veel duurder. Er zal dus de komende jaren sowieso door alle glastuinders aan energiebesparing gedaan worden. En dat heeft weer gevolgen voor de afzet van de producten. “Die verschuift naar het tweede en derde kwartaal. Weg van jaarrond telen wat heel lang de trend is geweest. Dat zet de marktpositie van vooral tomatentelers onder druk.”

Hoge telersprijzen voor komkommer en paprika

De afzet van de producten is in de gehele land- en tuinbouw in 2022 voorspoedig verlopen. Dat gold ook voor de drie grootste glasgroenten. Met name komkommers en paprika’s gingen voor bovengemiddeld hoge prijzen de keten in. Ook de tomatenprijzen waren niet slecht.

Die goede telersprijzen zijn niet eenvoudigweg te verklaren vanuit vraag en aanbod, erkent Wageningen Economic Research. De totale groenteconsumptie in Europa nam niet toe, eerder zelfs een beetje af na de plussen die in de coronajaren 2020 en 2021 konden worden genoteerd. En de producties waren door de vele zonuren goed. Kennelijk was de vrees voor schaartse al genoeg om de prijzen op te drijven. Of dat dit jaar weer zo zal zijn is hoogst onzeker.

Telers met wkk verkochten elektriciteit voor veel geld

De grootste winst die op glasgroentebedrijven voor de ongekend hoge inkomsten hebben geleid, was de zeer gunstige sparkspread. Dat is het verschil tussen de inkoopprijs van gas en de verkoopprijs van elektriciteit. Veel glasgroentetelers hebben een wkk, waar gas in gaat en waar via warmtekrachtkoppeling elektriciteit, warmte en CO2 uitkomt. Die laatste twee gaan de kas in voor de plantengroei.

Elektriciteit kan worden gebruikt voor groeilampen, maar kan ook verkocht worden. Omdat een wkk juist op momenten draait dat er weinig zon of windenergie beschikbaar is, leverde die verkoop de glasgroentetelers heel veel geld op.

Lees ook: Volume landbouwproducten 2% lager, prijzen 21% hoger in 2022

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer