Topsector keurt financiering onderzoek Coviva goed

De Topsector Agri & Food heeft de financieringsaanvraag van de Coalitie Vitale Varkenshouderij (Coviva) goedgekeurd.

Coviva deed een aanvraag tot financiering van het onderzoeksprogramma. De helft van het benodigde bedrag wordt door de Topsector Agri&Food ingebracht. De andere helft van het benodigde geld wordt ingebracht door de sector en periferie zoals banken, voerleveranciers, slachterijen en fokkerij-organisaties. Het bedrag wordt over de komende vier jaar uitbetaald.

€ 40 miljoen voor Coviva begroot

Het precieze door de Topsector te financieren bedrag noemt programmadirecteur Vitalisering Varkenshouderij Alfred van Lenthe niet. Wel geeft hij aan dat er totaal € 40 miljoen voor Coviva begroot is, waarvan het grootste deel, € 32 miljoen, in de vorm van achtergestelde leningen voor stalsystemen en mestverwerking. De resterende € 8 miljoen is voor diverse projecten, waaronder de onderzoeksagenda ,datamanagement, collectieve aanpak PRRS en Holland Varken. Naast de financiële steun van de Topsector Food&Agri bekijkt de Coalitie ook andere subsidiemogelijkheden. Op het gebied van de klimaatonderwerpen liggen er mogelijkheden bij overheidssubsidies.

Voorstellen in 2021

Coviva is nu bezig met het concreet uitwerken van de onderzoeksvragen. In het eerste kwartaal van 2021 verwacht Van Lenthe met voorstellen te komen, zodat de onderzoeken ingezet kunnen worden. De Coalitie stelde ambitiesporen op waarbij de coalitiepartijen samenwerken, te weten leefomgeving, circulariteit van het varken, klimaat en energie, diergezondheid en -welzijn, markt en keten.

De onderzoeken die Coviva inzet, volgen de onderzoeksagenda 2017-2020 van de ProducentenOrganisatie Varkenshouderij (POV) op. Dat betekent niet dat de POV vanaf januari geen eigen onderzoeken meer zal doen, maar deze zullen dan meer op beleidszaken gericht zijn.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.