Tot 25% van waterbehoefte landbouw uit afvalwater

29-09-2020 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Hergebruik van gezuiverd afvalwater kan tot 25% van de waterbehoefte van landbouwpercelen afdekken.

Het gaat om watertoevoer via ondergrondse irrigatiesystemen, bijvoorbeeld via de drainage. Via het hergebruik van het looswater van zuiveringsinstallaties (RWZI’s) kan op die manier worden voorzien in een ‘aanzienlijk deel van de agrarische waterbehoefte’. Dat is de conclusie in een promotieonderzoek van Dominique Narain-Ford en andere onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en KWR Water.

Drie doelen

Via het hergebruik zijn drie doelen te halen volgens Narain-Ford. Dat zijn efficiënter watergebruik, zuivering van het afvalwater in de bodem en het benadrukken van het verschil tussen bewust en onbewust hergebruik van afvalwater.

Kwart waterbehoefte

In het onderzoek is op een rij gezet hoeveel afvalwater nu na zuivering wordt geloosd op het oppervlaktewater, hoeveel water wordt gebruikt voor irrigatie van landbouwpercelen en uiteindelijk hoeveel landbouwpercelen in de buurt van de RWZI’s geschikt zijn om het water te gebruiken. In een gemiddeld seizoen levert dat als uitkomst dat een kwart van de waterbehoefte van de landbouw op die manier gedekt kan worden. In een droog seizoen is dat iets minder dan een vijfde.

Hergebruik niet nieuw

Het hergebruiken van afvalwater is niet nieuw, stellen de onderzoekers. Nu wordt het afvalwater ook al geloosd op het oppervlaktewater dat in veel gevallen ook gebruikt wordt voor beregening. Resten van afvalstoffen zoals geneesmiddelen, antibioticaresistente bacteriën en andere chemische stoffen die in het water zitten, komen dan juist direct op het land.

Als het water via ondergrondse irrigatie gebruikt wordt, zou dat een veiliger variant zijn. Bovendien wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater beter. Naar de effecten van de stoffen op de grond en gewassen via ondergrondse irrigatie loopt nog nader onderzoek.

Onderzoeksprogramma RUST

Het onderzoek over hergebruik is onderdeel van het onderzoeksproject RUST over hergebruik van afvalwater dat meerdere jaren loopt. Het project is een samenwerking van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Utrecht University, Wageningen UR, KnowH2O en KWR.

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur
Meer over


Beheer