Tracking en privacy

Bruinsma
Anne Bruinsma Oprichter FarmHack.NL
Foto: Canva
Foto: Canva

Veel apps op de telefoon gebruiken trackingsoftware. Het gaat om privacygevoelige informatie.

Volgens een nieuwe wereldwijde studie naar meer dan 20.000 gezondheidsapps gebruikt de overgrote meerderheid ervan tracking-ID’s en cookies om gebruikersactiviteiten te volgen. Tracking blijkt, ondanks allerlei toezeggingen en mooie woorden, simpelweg de standaard. Terwijl het juist bij dit soort applicaties al snel om zeer privacygevoelige informatie gaat.

Ook in de landbouw zijn veel data privacygevoelig. Het gaat vaak om locatiegegevens die bovendien een tijdstempel bevatten, dus data die zich niet makkelijk laten ‘anonimiseren’. Er is buiten de boer om een gedetailleerd beeld samen te stellen van het reilen en zeilen op een boerderij.

Of agri-apps ook standaard tracking-ID’s en cookies gebruiken kan ik niet hard maken, maar ik maak me weinig illusies. De digitalisering van de voedselketen dendert hard door. En technologieleveranciers willen data kunnen verzamelen, bewaren, bewerken en delen. Hun eerste zorg is hun eigen toegang tot data.

Data en overheid

Dat geldt ook voor de overheid. Het ministerie heeft een steeds grotere behoefte aan data om prestaties in beeld te krijgen. Er wordt gesproken over een centraal datasysteem in de akkerbouw, vergelijkbaar met de KringloopWijzer. En de Europese Commissie liet voor het nieuwe GLB een ‘Farm Sustainability Tool for Nutrients (FaST)’-app ontwikkelen, waarvan het gebruik waarschijnlijk verplicht wordt gesteld.

Dus iedereen om de boer heen wil data, maar niemand brandt zich aan het lastige privacyvraagstuk. Er wordt veel lippendienst bewezen, met bijvoorbeeld een flauwe verwijzing naar de gedragscode van BO Akkerbouw, maar die lost het probleem van toenemende risico’s voor privacy niet op. Het lijkt alsof iedereen het gevoel heeft dat het zijn of haar verantwoordelijkheid overstijgt.

Het is belangrijk om in beeld te krijgen of er ook in landbouw, net als bij gezondheidsapps, sprake is van ongeoorloofd data verzamelen door technologieleveranciers. En misschien moeten we ook naar andere domeinen kijken om gevoel te krijgen voor gevolgen van en mogelijke oplossingen voor verlies aan privacy. Ik heb het ongemakkelijke gevoel dat we dit probleem in landbouw al te lang voor ons uitschuiven.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLBBeheer