Traditioneel gewas op zilte grond is mogelijk

22-04-2022 | |
Het SalFar-project deed ervaring op met de teelt van verschillende soorten gewassen. - Foto: Peter Roek
Het SalFar-project deed ervaring op met de teelt van verschillende soorten gewassen. - Foto: Peter Roek

Langdurige proef met zilte gewassen leidt tot positieve verrassingen.

Verbouwen op zilte grond is volgens onderzoekers van het project Saline Farming (SalFar) goed mogelijk. Traditionele gewassen bezitten ook op zilte grond voldoende productiviteit.

Het SalFar-project deed ervaring op met de teelt van verschillende soorten gewassen. Hiervoor is een mix van gewassen gebruikt die op zoete gronden groeien en op zoute. De meeste gewassen die gebruikt worden voor voedselproductie vallen onder de zoete gronden en zijn doorgaans volgens het onderzoek zoutintolerant. Het project laat zien dat ook op zilte gronden te werken valt met traditionele gewassen. De provincie Groningen komt met de conclusie dat zilte teelt mogelijk is met kennis van zouttolerante gewassen, passende bemesting en een goed bodemmanagement.

Uit het onderzoek blijkt dat bepaalde aardappelrassen het goed doen in zilte grond. Dit zijn de rassen Maris Piper, Hassel en Red Scarlett. Zo zouden deze aardappelen verkocht kunnen worden onder de term ‘premiumaardappelen’.

Andere smaak

Er zijn aanwijzingen dat gewassen die op zoute gronden worden verbouwd een andere smaak hebben, vaak een beetje zoeter. Onderzoekers melden dat dit het geval is bij wortelen, aardappelen en tomaten. Gewassen zoals verschillende koolsoorten zijn ook prima te verbouwen op zilte bodem. Suikerbieten en wintertarwe zijn nog in de beproeving.

Tijdens het SalFar-project is ervaring opgedaan op meer dan 20 proefvelden in België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Nederland, Noorwegen en Zweden.

Vrieze
Isabel Vrieze Redacteur


Beheer