Transitiegeld voor de boer, niet voor de keten

16-02 | |
In de wet is een zogenoemde vangnetbepaling opgenomen om in uitzonderingsgevallen en onder voorwaarden toch geld uit te trekken voor maatregelen in andere sectoren. Foto: Herbert Wiggerman
In de wet is een zogenoemde vangnetbepaling opgenomen om in uitzonderingsgevallen en onder voorwaarden toch geld uit te trekken voor maatregelen in andere sectoren. Foto: Herbert Wiggerman

De landbouwmaatregelen die worden betaald uit het transitiefonds van € 24,3 miljard is bestemd voor de boer, en niet voor de keten.

Alleen in uitzonderingsgevallen kan de minister besluiten om geld uit te trekken voor andere bedrijven dan de primaire landbouw. Tegelijk verwacht de minister wel dat de keten rondom de boer een bijdrage levert aan de verduurzaming van de landbouw en de transitie van het landelijk gebied. Dat bleek woensdagavond tijdens een technische briefing door ambtenaren van de ministeries van Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ambtenaren kregen een uur om vragen van Kamerleden te beantwoorden over de tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur.

Vangnetbepaling

In de wet is een zogenoemde vangnetbepaling opgenomen om in uitzonderingsgevallen en onder voorwaarden toch geld uit te trekken voor maatregelen in andere sectoren. Dat moet dan wel passen binnen een gebiedsplan. Doel van de landbouwmaatregelen is dat ze niet alleen ten goede komen aan de vermindering van de stikstofneerslag in kwetsbare gebieden. Ook doelen op gebied van water en klimaat moeten ermee worden behaald.

Klimaatfonds

Een voorbeeld van maatregelen die uit het transitiefonds kunnen worden betaald is de peilverlaging in veenweidegebieden. Met zo’n maatregel wordt (ook) de uitstoot van broeikasgassen beperkt. Voor zo’n landbouwmaatregel waarmee een klimaatdoel wordt nagestreefd, komt wel geld uit het transitiefonds voor het landelijk gebied, maar niet uit het klimaatfonds van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het klimaatfonds ondersteunt wel klimaatmaatregelen in de glastuinbouw.

De Tweede Kamer praat volgende week donderdag over het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de stikstofproblematiek met minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer