Transportsector voorziet zeer forse stijging kosten wegvervoer

10-11 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Transportbedrijven op de weg krijgen volgend jaar te maken met 8 tot ruim 11% hogere kosten, nog los van de ontwikkeling van de brandstofkosten.

Dat verwacht brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland, op basis van onderzoek van Panteia. In het huidige jaar zijn de kosten anderhalf tot 3,5% hoger dan de ramingen die vorig jaar opgesteld zijn.

Stijging personeelskosten in transportsector

De brancheorganisatie adviseert leden om in gesprekken met opdrachtgevers rekening te houden met sterkere kostenstijgingen dan de ramingen al aangeven. De extra kostenstijgingen hebben voor een belangrijk deel te maken met personeelskosten. Die zijn dit jaar met bijna 7% gestegen, en gaan volgend jaar naar verwachting ruim 9% omhoog.

Dit jaar zijn de kosten voor wegvervoerders gemiddeld 8 tot 17% toegenomen. In dit percentage is de prijsstijging van diesel met gemiddeld 36% meegenomen. Veel transportondernemers werken met een brandstofclausule. Niet alleen diesel, maar ook andere brandstoffen en stroom zijn fors duurder geworden.

Marktinformatie over energieprijzen zoals van diesel, gas, en elektra vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur


Beheer