Trips in uien monitoren en vroeg aanpakken

Alertheid is geboden ten aanzien van trips in uien. Het lijkt erop dat de druk hoog wordt, omdat meerdere factoren de plaag in de hand werken.

De plaag trips kan in uien oplopen tot 40% opbrengstverlies en kwaliteitsproblemen. Plaagbeheersing is dus geboden. Dit seizoen wordt door de zachte winter, waardoor trips kunnen overleven, opnieuw een hoge tripsdruk gevreesd. Dat hangt uiteraard ook af van de weersomstandigheden in het groeiseizoen; de beestjes gedijen goed bij warmte en droogte.

Planten gevoelig voor plaaginsecten bij stress

Als planten stress ervaren, zijn ze een makkelijker doelwit voor plaaginsecten. Dus groeizaam weer helpt tegen trips. De start van het seizoen was echter al lastig; er is veel beregend voor zaaien en voor opkomst van het gewas. Het gaat dus niet vanzelf. Ook het wegvallen van de beschermende insecticidecoating Mundial, die een nevenwerking had tegen trips, zal de tripsdruk opvoeren. Vroeg beginnen met monitoren helpt bij een accurate aanpak van trips. Populaties moeten zo snel mogelijk in de kiem worden gesmoord.

Tripscoach

Een methode hiervoor is de Tripscoach van Agrifirm. Hierbij wordt de tripspopulatie gedurende het seizoen wekelijks gemonitord met vangplaten van onderzoeksorganisatie HLB/De Groene Vlieg. Telers krijgen wekelijks een rapport gemaild over het aantal gevonden tripsen. Dit gebeurt op basis van het aantal gevonden tripsen op de vangplaten, het graaddagensysteem (wanneer meeste risico), het populatieontwikkelingsmodel (prognose van de druk) en een wekelijkse gewascontrole door de tripscoach (de teeltbegeleider van Agrifirm).

De teler krijgt een schematisch advies voor de beste aanpak. Dit seizoen zijn tripsbestrijders Batavia, Benevia, Movento, Flipper, Tracer en – hoewel onwenselijk in verband met natuurlijke vijanden – pyrethroïden toegestaan in de uienteelt. Gewasbeschermingsmiddelen zijn duur en mogen maar een paar keer per jaar worden toegepast. Het gebruik ervan luistert dus nauw.

Gewasbeschermingsmiddelen zijn duur en mogen maar een paar keer per jaar worden toegepast. Het gebruik ervan luistert dus nauw

Tripscoach getest in 2018

Tripscoach is in 2018 op kleine schaal getest en vorig jaar op grote schaal verfijnd. Dit seizoen begeleidt Agrifirm maximaal 100 deelnemers met dit systeem. “Meer kunnen we nu niet bemensen”, legt Jeroen Nijenhuis, verkoopmanager bij Agrifirm, uit. “De animo is goed. We passen Tripscoach nu hoofdzakelijk toe in Flevoland, Drenthe en het Zuidwesten.”

Tripscoach kost € 370 tot € 470 per vangplaat op 5,5 hectare. Het prijsverschil zit ’m in de deelname aan de Steriele Insecten Techniek van HLB/De Groene Vlieg en/of je Agrifirm-klant bent. “Er zijn meerdere deelnemers die nu meerdere jaren achter elkaar meedoen”, ziet Nijenhuis. “En sommigen stoppen. Maar let wel, tripsmonitoring is meer dan vangplaten in het gewas zetten en wat kijken.”

Tripsmonitoring is meer dan vangplaten in het gewas zetten en wat kijken

Jeroen Nijenhuis, verkoopmanager Agrifirm

Naast de inzet van gewasbeschermingsmiddelen kan het motiveren van natuurlijke vijanden ook effectief zijn. Coöperatie CZAV test met de bedrijven IPM Impact en Corteva het effect van bankerfields in de uienteelt. Bankerfields zijn bloemenstroken, in dit geval facelia, die worden gezaaid in de spuitsporen. Vooral de gaasvlieg en de zweefvlieg worden in deze stroken waargenomen, bleek vorig jaar in het eerste jaar van het onderzoek. De uitdaging is nu om deze natuurlijke vijand van trips het gewas in het krijgen. Verschillende zaaimomenten kunnen de beestjes dwingen om te verplaatsen.

Tripsbeheersing is dus nog geen sluitend plan, maar er worden stappen gezet om schade zoveel mogelijk te voorkomen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.