Troebele transparantie rond fosfaatrechten

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Er is veel commotie ontstaan over openbaarmaking van gegevens over fosfaatrechten. Terecht.

Wat is er aan de hand? Volgens onnavolgbare Europese logica is de invoering van de fosfaatrechten, twee jaar geleden, een vorm van staatssteun. Daarmee is er een verplichting om de ‘begunstigden’ openbaar te maken.

Privacybescherming

Hoe en wat precies is trouwens niet duidelijk. Moet het met naam en toenaam, net als bij de openbaarmaking van de Europese toeslagen gebeurt? Niemand die het weet op dit moment. Er gaan geruchten dat zelfs de bankrekeningnummers geopenbaard moeten worden, al lijkt dat zeer onaannemelijk; het schuurt met privacybescherming en is niet terug te vinden in Europese regels.

Geen enkel maatschappelijk doel

Anders dan openbaarmaking van andere gegevens, zoals over vergunningen, dient dit geen enkel maatschappelijk doel. Daarom voelt het al snel als boertje pesten.

Meer terughoudendheid en meer begrip voor de kwetsbare positie van boerenbedrijven als het gaat om privacy is nodig

En anders dan in andere branches, vallen in de landbouw privé en bedrijf in veel opzichten samen. Je zit onder een glazen stolp, en dat geeft een gevoel van kwetsbaarheid. Terecht dus, die commotie over deze openbaarmaking. Meer terughoudendheid en meer begrip voor de kwetsbare positie van boerenbedrijven als het gaat om privacy is nodig.

Meer over


Beheer