Troonrede doet recht aan agrarisch ondernemer

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Koning Willem-Alexander leest, met aan zijn zijde koningin Maxima, de troonrede voor op Prinsjesdag aan leden van de Eerste en Tweede Kamer in de Grote Kerk. - Foto: ANP
Koning Willem-Alexander leest, met aan zijn zijde koningin Maxima, de troonrede voor op Prinsjesdag aan leden van de Eerste en Tweede Kamer in de Grote Kerk. - Foto: ANP

Er is een tijd geweest dat met een loep gezocht moest worden naar een passage in de troonrede die betrekking had op de land- en tuinbouw.

Aan het einde van de vorige kabinetsperiode was het gewoon dat de koning om geen enkele manier aan de agrarische sector refereerde. Dat werd toen gezien als een gevolg van het afschaffen van het landbouwministerie. De afgelopen jaren heeft Willem-Alexander de rol van de agrarisch ondernemers steeds vermeld. Dat de troonrede dit jaar in het teken staat van het coronavirus is een vanzelfsprekendheid. De rol van de landbouwsector daarin – het verzorgen van een betrouwbare voedselvoorziening – is terecht benoemd.

Problemen stikstof

De koning noemde de € 5 miljard die het kabinet tot 2030 beschikbaar heeft voor de landbouw en de natuur om de stikstofproblematiek aan te pakken. Dat geld is, in de woorden van de koning “nodig voor een gezonde en innovatieve toekomst van de Nederlandse landbouwsector, die ook in tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening.”

Agrarisch Ondernemer van het jaar

Als vandaag – vanwege de coronacrisis in select gezelschap – de jaarlijkse prijs voor de Agrarisch Ondernemer van het Jaar wordt uitgereikt, kan de koninklijke boodschap via de troonrede als een compliment worden opgetekend.

Bij alle reuring en ergernis over het kabinetsbeleid in het afgelopen jaar, heeft het staatshoofd in zijn troonrede klip en klaar aangegeven waar het de agrarisch ondernemers in dit land in de kern om gaat: de productie van veilig en gezond voedsel. Goed dat dat is gemarkeerd in een van de belangrijkste toespraken van het jaar.Beheer