Truc van Rutte

19-08 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: ANP
Foto: ANP

Premier Rutte lokte LTO-voorzitter Van der Tak naar de onderhandelingstafel van Remkes. Hij kreeg de toezegging dat alles bespreekbaar was. Van der Tak zag dat als een doorbraak en hij ging op de uitnodiging in.

De kater kwam later. Toen bleek dat Rutte overal wel over wilde praten, maar niet onderhandelen. Hij was zoals altijd gehaaid en geslepen bezig. De onderwerpen mochten op tafel komen. Daar lag geen taboe op. Maar dat was het dan ook. De uitkomst, doel en tijdpad, stond vast. Als in beton gegoten. Dat zeiden zowel Rutte als minister Van der Wal na afloop.

De uitkomst, doel en tijdpad, stond vast. Als in beton gegoten.

Dus was er na de bespreking niets veranderd. Over de wijze waarop mocht gepraat worden, over het vonnis van het kabinet over boeren niet. Dat was voor het overleg ook al zo.

Truc van Rutte

Ik vraag me af of Van der Tak deze truc van Rutte, om hem aan tafel te krijgen, door had. Dat verwacht je wel van deze CDA-politicus. Het was tenslotte wethouder van Rotterdam en burgemeester van Westland. Dan weet je wat politieke uitspraken kunnen inhouden.

Maar als Van der Tak doorhad wat Rutte echt bedoelde met ‘geen taboes’, had hij niet aan tafel moeten gaan. En als hij het niet doorhad, is het een probleem. Dan begrijpt hij de taal van de tegenpartij niet. Hoe kun je in een overleg dan scoren?

Leren van natuurclubs

Misschien moeten we leren van de natuurclubs. Die hebben van tevoren gezegd dat er met hun niet te onderhandelen valt over doel en tijdpad. Ze willen alleen maar meer en sneller dan de regering voorstelt. Maar ze komen wel. Dat verschilt van de tactiek van onze actieleiders Marc van de Oever en Bart Kemp. Die stelden ook eisen. Ze wilden echter alleen aan tafel komen als die eisen vooraf werden ingewilligd. Dat gebeurde niet en dus bleven ze thuis. Van der Tak was graag bereid hun standpunten te verdedigen. Het resultaat is bekend: nihil.

We zien dat natuurclubs en andere kleine bewegingen met betrekkelijk weinig middelen veel invloed hebben. De grote vraag is hoe wij dat ook kunnen bereiken. Misschien toch eens kijken hoe zij dat doen.

Beter goed gejat, dan slecht bedacht.

Meer over


Beheer