Skip to content

Tuinbouw wil betalen voor meer ambtenaren NVWA

Updated on:
Nationale politiek & beleid
Nieuws
Inpakken van peren voor export naar China. - Foto: Peter Roek

Inpakken van peren voor export naar China. - Foto: Peter Roek

Voor vergroting van de NVWA-capaciteit rond markttoegang wil de tuinbouwsector financieel bijdragen.

Dat blijkt uit het KPMG-rapport Kostentoerekening en doelmatigheid van de NVWA, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Markttoegang op markten buiten de EU is van groot belang voor het bedrijfsleven. Om dit belang te verdedigen is capaciteit nodig. Het ontbreken van markttoegang betekent dat niet geëxporteerd kan worden naar derde landen. Dit maakt het verdienvermogen van het bedrijfsleven mede afhankelijk van tijdige en voldoende inzet van LNV en NVWA, zo schrijven de onderzoekers na gesprekken met branchevertegenwoordigers.

Capaciteit borgen

Bij de branches is zorg dat de NVWA onvoldoende kijkt naar economische belangen van markttoegang en de ambtenaren vooral inzet op basis van regelgeving en risico-analyse. De inzet van de NVWA op markttoegang beslaat nu 3,5 fte. De sector vreest dat de capaciteit daarmee niet voldoende geborgd is en dat de betrokken ambtenaren te weinig tijd krijgen de activiteiten uit te voeren. Ook is de kennis onvoldoende geborgd als ambtenaren weer vertrekken op die positie. Hierop heeft het bedrijfsleven de suggestie gedaan een financiële bijdrage te leveren als dit zou leiden tot continuïteit op dit domein, schrijven de onderzoekers.

Onafhankelijkheid NVWA

De sector zou geoormerkte financiële middelen willen inbrengen voor werkzaamheden op gebied van markttoegang. De onafhankelijkheid van de NVWA hoeft daarbij niet in gevaar te komen, omdat vaker taken worden uitgevoerd met bijdragen van de sectoren. Voor keuringsdiensten betalen telers en bedrijven ook bijdragen, al zijn dat uitbestede taken van de NVWA aan de keuringsdiensten als KCB en Naktuinbouw.

€ 300.000 in Vlaamse export

In Vlaanderen maakte landbouwminister Hilde Crevits bekend € 300.000 extra te steken in het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Die middelen zijn bedoeld om de export van Vlaamse land- en tuinbouwproducten in het buitenland te promoten. “Zo kunnen we bedrijven beter ondersteunen om bijvoorbeeld witloof op de Mexicaanse markt te brengen”, aldus de minister.

Snel delen

jeroen verheul
Jeroen Verheul

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin