Tuinbouw wil Oekraïense vluchtelingen opvangen

03-03 | |
Seizoenswerk zoals het verwerken van asperges wordt vaak gedaan door buitenlandse werknemers. Van de in de tuinbouw werkende internationale werknemers was vorig jaar 2% afkomstig uit Oekraïne. - Foto: Bert Jansen
Seizoenswerk zoals het verwerken van asperges wordt vaak gedaan door buitenlandse werknemers. Van de in de tuinbouw werkende internationale werknemers was vorig jaar 2% afkomstig uit Oekraïne. - Foto: Bert Jansen

LTO Nederland inventariseert de mogelijkheden om Oekraïense vluchtelingen onderdak en op termijn mogelijk ook werk te bieden.

Dat is een van de actiepunten voortkomend uit overleg van Crisisteam Tuinbouw, waarin onder meer Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis en Greenports Nederland zitting hebben. Namens de hele land- en tuinbouw heeft LTO Nederland contact opgenomen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers voor overleg over de behoefte en mogelijkheden.

Speciale status voor Oekraïense burgers

Oekraïense burgers die het oorlogsgeweld in hun land ontvluchten kunnen in de EU een speciale status krijgen. Daarmee kunnen ze ten minste een jaar in een EU-lidstaat wonen en werken. Dat voorstel van de Europese Commissie wordt vandaag met de lidstaten besproken.

Honderdduizenden Oekraïeners zijn al hun land ontvlucht, met name over de grens met Polen. Het aantal vluchtelingen kan volgens de VN en de EU oplopen naar 4 tot 7 miljoen. In Nederland is Glastuinbouw Nederland bezig met een inventarisatie van de ruimte die bedrijven hebben om mensen uit de Oekraïne op te vangen en mogelijk ook werk te bieden.

2% arbeidsmigranten Oekraïens

Van de in de tuinbouw werkende internationale werknemers was vorig jaar 2% Oekraïens, aldus Glastuinbouw Nederland. Dat komt neer op ongeveer 1.200 mensen. Of diezelfde mensen wel kunnen terugkeren naar de bedrijven waar ze werkten, is de vraag. Mannen tussen 18 en 60 mogen vanwege de algehele mobilisatie Oekraïne immers niet verlaten.

Ook kijken werkgevers, niet alleen in de tuinbouw, met enige zorg naar de mannen die normaal gezien uit Polen en de Baltische staten naar Nederland komen om te werken. In deze EU-landen worden nu veel reservisten opgeroepen om zich gereed te houden.

Speciale status verlengd tot drie jaar

De speciale status voor Oekraïense vluchtelingen in de EU zou verlengd kunnen worden tot drie jaar als de huidige onveiligheid aanhoudt. Wat dit op korte en langere termijn kan betekenen voor de inzetbaarheid van deze groep van vooral vrouwen op onder meer de Nederlandse tuinbouwbedrijven, is uiteraard nog zeer onzeker.

Lees meer over de gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland voor de food- en agribusiness

van der Scheer


Beheer