Twee provinciale bestuurders op landbouwministerie

03-01-2022 | |
Mark Rutte hoopt op 10 januari zijn nieuwe kabinet te presenteren op het bordes. Foto: ANP
Mark Rutte hoopt op 10 januari zijn nieuwe kabinet te presenteren op het bordes. Foto: ANP

De namen voor het vierde kabinet onder leiding van Mark Rutte zijn bekend. De food- en agrisector krijgt te maken met twee provinciale bestuurders op het landbouwministerie, dit zijn de bewindspersonen om in de gaten te houden.

Groningse CU-gedeputeerde Henk Staghouwer volgt deze maand zijn partijgenoot Carola Schouten op als minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Naast hem wordt Christianne van der Wal (VVD), momenteel gedeputeerde in Gelderland minister voor Natuur en Stikstof. Twee ministers op het landbouwdepartement dus.

Staghouwer en Van der Wal

De eerste taak van de nieuwe bewindspersonen is het uitwerken van de plannen uit het coalitieakkoord. Staghouwer mag de kringloopvisie van Schouten verder gaan concretiseren, werken aan verbetering bij de NVWA, verder met de richtlijnen voor gewasbescherming en een begin maken aan het beoogde convenant voor een ‘dierwaardige veehouderij’.

Staghouwer heeft als minister van LNV de leiding over het departement en draagt verantwoordelijkheid voor de begroting. Van der Wal is minister vóór, wat inhoudt dat ze formeel geen begroting heeft. In dit geval zal ze verantwoordelijk worden voor het stikstoffonds, een pot van € 25 miljard dat de nieuwe regering tot 2035 uittrekt voor de herinrichting van het landelijk gebied. Daarvoor zal ze veel moeten schakelen met andere bewindspersonen. Bijvoorbeeld met de minister van I&W, dat wordt VVD‘er Mark Harbers en zijn staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA). En als het gaat over (landbouw)grond en de openbare ruimte, krijgt de stikstofminister ook te maken met Hugo de Jonge, die zich bezig gaat houden met Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Uitstoot broeikasgassen moet dalen

Zo’n zelfde taak is ook weggelegd voor Rob Jetten (D66), als minister voor Klimaat en Energie. Het klimaatfonds van € 35 miljard mag hij gaan beheren, in goed overleg met verschillende namen die hierboven al genoemd worden. Ook belangrijk op dit onderwerp is Micky Adriaansens, beoogd VVD-minister van Economische Zaken. De uitstoot van broeikasgassen moet nog sneller dalen, daar gaan ook bedrijven in de voedselsector mee te maken krijgen.

Tegengaan van overgewicht

Andere namen die de komende kabinetsperiode de moeite waard zijn om te onthouden: Maarten van Ooijen, staatssecretaris Jeugd en Preventie. Zijn voorganger hield zich onder meer bezig met het tegengaan van overgewicht, in het nu voorliggende coalitieakkoord wordt onder andere een suikertaks en het verlagen van de btw op groente en fruit genoemd. Uit diezelfde provincie wordt landbouwgedeputeerde Hanke Bruins-Slot voorgedragen voor een kabinetspost. Namens CDA mag ze de positie van minister van Binnenlandse Zaken gaan vervullen.

Carola Schouten

Demissionair landbouwminister Schouten blijft namens haar partij vice-premier, maar verhuist naar het ministerie van Sociale zaken om zich daar bezig te gaan houden met armoedebeleid.

Mark Rutte hoopt op 10 januari zijn nieuwe kabinet te presenteren op het bordes. De genoemde namen zijn op dat moment pas definitief, deze week spreekt Rutte alle 29 beoogde bewindslieden.

van Rooijen


Beheer