Tweede Kamer kritisch over voermaatregelen Schouten

Partijen in de Tweede Kamer zien liever andere manieren om de stikstofuitstoot te verminderen.

Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, PVV, SGP en Partij voor de Dieren reageren zeer kritisch op de voermaatregelen die landbouwminister Carola Schouten voorstelt om stikstofreductie te realiseren. Dat blijkt uit de schriftelijke vragen die de partijen hebben ingediend. Ook Schoutens eigen partij, ChristenUnie, ziet liever andere manieren om de stikstofuitstoot te verminderen dan het begrenzen van de hoeveelheid ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee.

Zorg over uitvoerbaarheid en diergezondheid

De partijen zijn vooral bezorgd over het effect van de maatregelen en het draagvlak ervoor. Partijen zijn bezorgd over de uitvoerbaarheid en het effect voor de diergezondheid. CDA vraagt waarom er niet gekozen is voor een gemiddeld gehalte aan ruw eiwit in krachtvoer, in plaats van een absoluut gehalte. Geurts wijst Schouten nog even op haar toezegging dat de voermaatregelen een doelvoorschrift zouden worden en dat er geen meerkosten aan zouden zitten. Volgens Nevedi kan de maatregel tot 30.000 euro per bedrijf gaan kosten. Ook vraagt Geurts of overwogen is om de Bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX) in te zetten om stikstofruimte te creëren.

Tijdelijke aard voermaatregelen

VVD‘er Marc Harbers is bezorgd of de tijdelijke aard van de maatregel – van september tot januari – wel echt zo blijft, ook als er dan nog geen alternatief plan is opgesteld met de sector. Ook heeft hij vragen over de onderbouwing van de voorstellen. SGP pleit voor het breder kijken dan alleen krachtvoer. ‘Hoe groter de gereedschapskist, hoe scherper boeren aan de wind kunnen zeilen ten behoeve van het optimaliseren van de eiwitbenutting.” De partij vindt dat Schouten niet op de stoel van de boer moet gaan zitten.

Ureumgetal

ChristenUnie vraagt zich af of zo’n gedetailleerd middelvoorschrift – met concrete normen – als voorgesteld wel nodig is voor de juridische houdbaarheid en of een doelvoorschrift niet mogelijk is. Ook vraagt de partij waarom niet is gekozen voor een regeling met een doelvoorschrift op basis van het ureumgetal in de melk, dat ook een indicator is van de stikstofefficiëntie. PvdD spreekt van een gekunstelde tijdelijke maatregel, die een minuscule bijdrage zou kunnen leveren.

Negatieve impact voor biologische bedrijven

Ook GroenLinks heeft twijfels over het voorstel. De partij is bezorgd over het draagvlak in de sector en de handhaafbaarheid. Ook vreest GroenLinks een extra negatieve impact voor biologische bedrijven. D66 heeft geen kritiek. Deze partij wil alleen weten waarom er uitzonderingen zijn voor bepaalde voertypen.
Afhankelijk van de antwoorden van Schouten zal de Kamer besluiten of er een debat volgt over de voermaatregelen. Omdat het gaat om een ministeriële regeling wordt er niet gestemd over het voorstel.

Lees ook: Voerdeskundigen zien vooral nadelen van voerspoor

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.