Doorgaan naar artikel

Tweede Kamer ziet kansen voor kweekvlees

Geüpdatet op:
Nieuws
Eiwittransitie
Landbouwminister Carola Schouten - Foto: ANP

Landbouwminister Carola Schouten - Foto: ANP

De ontwikkeling en productie van kweekvlees mogen wat de Tweede Kamer betreft wel in een stroomversnelling komen.

Het parlement ziet grote potenties, maar maakt tegelijk ook kanttekeningen. Minister Carola Schouten zegt dat toelating van kweekvlees wel goed langs de lijnen van de Europese toelating moet lopen. Ze is niet van plan uitzonderingen te maken.

‘Alternatief voor vleesproductie’

Minister Schouten vindt dat transparantie nodig is bij de productie van kweekvlees, zodat consumenten weten wat er bij de productie van kweekvlees te pas komt. “Transparantie is nodig om te zorgen dat er acceptatie komt.”

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die anderhalf jaar geleden het onderwerp op de agenda zette, zou van het kabinet graag een actiever rol zien. De ontwikkeling van kweekvlees als alternatief voor de huidige vleesproductie, zou een van de speerpunten moeten zijn in de eiwittransitie, vindt hij. Hij ziet dat landbouwminister Schouten een veel te passieve houding inneemt, die vergelijkbaar is met koetsenbouwers in het begin van de vorige eeuw, die de ontwikkeling van een automobiel interessant vonden, maar zich toch vooral bezig hiel,den met het opruimen van de mest van paarden.

Kanttekeningen

Bij alle enthousiasme voor kweekvlees werden de meeste kanttekeningen nog geplaatst door de Partij voor de Dieren. De partij maakte een groot punt van het gebruik van foetaal kalfsserum als basisgrondstof voor kweekvleesproductie. Daarnaast ziet woordvoerder Frank Wassenberg problemen in het gebrek aan transparantie bij de ontwikkeling van kweekvlees. Hij drong in het Kamerdebat vooral aan op de ontwikkeling van plantaardige alternatieven voor vlees.

Voor kweekvlees zijn minder energie, minder grondstoffen, minder grond en minder water nodig

Maurits von Martels, CDA

Aanvulling op innovatiekracht

Innovatieve bedrijven op gebied van kweekvlees zoeken naar plantaardige alternatieven voor het kalfsserum. Het stak D66‘er De Groot dan ook dat de Partij voor de Dieren ‘spookverhalen’ opvoerde om kanttekeningen te plaatsen bij de ontwikkeling van kweekvlees. Voor de Partij voor de Dieren is elke dierlijke toepassing bij de ontwikkeling van kweekvlees uit den boze.

Andere partijen, zoals CDA, vinden de ontwikkeling van kweekvlees een welkome aanvulling op de innovatiekracht van de Nederlandse food- en agribusiness. CDA-woordvoerder Maurits von Martels ziet dat voor kweekvlees minder energie, minder grondstoffen, minder grond en minder water nodig is.

Voedselveiligheid niet in het geding

Kernvoorwaarde, voor alle partijen, is dat de voedselveiligheid niet in het geding komt. Aan de andere kant zou het, wat de VVD betreft, wel wat gemakkelijker mogen zijn om onderzoek te doen naar kweekvlees en om proeven met productie en consumptie op beperkte schaal toe te laten.

Minister Schouten analyseert dat partijen om verschillende redenen de ontwikkeling van kweekvlees toejuichen. De een omdat het in plaats zou kunnen komen van de huidige veehouderij, de ander om een mogelijkheid te hebben om de bevolking te voeden en dan zijn er bedrijven die het zien als een innovatiekans.

Ethische vraagstukken

Schouten is geen tegenstander van kweekvlees. “Het staat in de rij van alternatieven voor de eiwitten die we gebruiken. Maar ik zeg er bij dat de kringlooplandbouw ook gewoon dieren nodig heeft. Kweekvlees is voor mij een aanvulling, geen vervanging van vlees of de dierhouderij.”

De minister geeft aan dat er ook ethische vraagstukken zijn, bijvoorbeeld bij de toepassing van genetische modificatie. D66‘er Tjeerd de Groot zegt daarbij dat de minister die kanttekeningen ook moet zetten bij de huidige veehouderij, de voedselveiligheid op een boerderij en in de slachterij tegenover de productie- en voedselveiligheid van kweekvlees in een bioreactor. Schouten: “Ik wil het een niet boven het ander stellen.”

Snel delen

Image
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin