Twijfel over onafhankelijkheid Koemonitor-arts

Een dierenarts die werkt voor Koemonitor, het bedrijfsgezondheidssysteem dat de zuivelindustrie heeft ingevoerd, kan zich waarschijnlijk geen onafhankelijke dierenarts noemen.

Daarmee voldoet die dierenarts en ook het systeem waarin hij werkt, niet aan de Europese regelgeving (ControleVerordening EU 65/2017). Dit blijkt uit een brief van de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) aan een groep FrieslandCampina-leden.

Deze leden hadden deze brief vrijdag 31 januari ook op het ledenweb van FrieslandCampina gezet, maar die werd kort erna weer verwijderd door de webbeheerder, met het argument dat de brief onjuiste informatie zou bevatten.

SGD weerspreekt dit en geeft aan in gesprek te zijn met ZuivelNL, om zaken recht te zetten. ZuivelNL is officieel de regelinghouder van Koemonitor, maar heeft het systeem niet ontwikkeld.

Aanpassingen verwerken in Bedrijfsgezondheidsplan

Omdat de officiële controleverordening een onafhankelijke positie van de dierenarts vereist, zal SGD de borgingsvoorwaarden voor dierenartsen nog op enkele punten aanpassen en integreren in een nieuw format voor het wettelijk verplichte Bedrijfsgezondheidsplan. Dit ook om te borgen dat bijvoorbeeld de export niet in gevaar komt als blijkt dat de EU en exporteurs het Koemonitor-systeem niet erkennen.

FrieslandCampina is van plan om zelf contracten af te sluiten met dierenartsen voor de Koemonitor-controles.

Discussie FrieslandCampina-leden over Koemonitor

Onder de leden van het zuivelbedrijf is na de ingreep op Melkweb een forse discussie opgelaaid over Koemonitor. Ook het feit dat leden die nog steeds niet aan de eisen voldoen een korting van 25% op hun melkgeld krijgen opgelegd, zorgt voor de nodige emoties. Het bedrijf wil niet inhoudelijk reageren op de lopende discussie.

Bij andere verwerkers, zoals Bel Leerdammer, wordt eveneens stevig gediscussieerd over het nut en de wenselijkheid van Koemonitor.

Lees ook: Twijfels boerengroep BFCB over KoeMonitor

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.