Udea wil over drie jaar CO2-neutraal werken

02-12-2021 | |
Udea is eigenaar van de biologische supermarktketen Ekoplaza. - Foto: ANP
Udea is eigenaar van de biologische supermarktketen Ekoplaza. - Foto: ANP

Udea streeft ernaar om in drie jaar tijd CO2-neutraal te werken. Daarvoor is de biologische groothandel een samenwerking gestart met zes leveranciers.

Het is vooral de CO2-uitstoot van het wagenpark waar Udea een oplossing voor zoekt. De biologische groothandel beschikt over zo’n 30 voertuigen om bijna 10.000 verschillende producten bij de eigen winkels en klanten af te leveren. Kwaliteitsmanager Steven IJzerman legt uit dat door het gebruik van ‘nieuwe’ brandstoffen in de toekomst een flinke CO2-reductie op transport is te realiseren, maar dat nu eerst is gekozen voor compensatie.

Samenwerking met leveranciers

Voor deze compensatie is een langdurige samenwerking aangegaan met zes leveranciers, voornamelijk uit de AGF-hoek. Het gaat om contracten met een looptijd van vijf jaar. Met een aantal leveranciers werkt Udea al meer dan 20 jaar samen. In die zin is er sprake van langdurige samenwerking, maar de contracten bieden leveranciers volgens IJzerman extra zekerheid, ook wat betreft de afname van producten.

Dat kan leveranciers helpen bij het aangaan van nieuwe financieringsverplichtingen en keuzes wat betreft bedrijfsopvolging. Dat het nu vooral om leveranciers uit de AGF-hoek gaat is volgens IJzerman toeval. Ook leveranciers uit de veehouderij zijn welkom. Hij noemt als voorbeeld biologische pluimveehouders die CO2 kunnen reduceren door de aanplant van bomen.

Vergoeding per CO2-credit

Betrokken leveranciers ontvangen per CO2-credit, goed voor 1 ton CO2-reductie, een vergoeding van € 75. Dat is ruim boven de huidige marktprijs. Doel is om het eerste jaar 800 ton CO2 te compenseren, al is natuurlijk niet op voorhand te zeggen dat alle reductie is te realiseren. Udea hanteert een onzekerheidsmarge van 20%. De bedoeling is dat er komend voorjaar een tweede groep leveranciers start met CO2-reductie en het jaar daarop een derde groep. Op deze manier kan Udea in drie jaar tijd klimaatneutraal opereren. Vervolgens wil de onderneming kijken of er mogelijkheden zijn om nog een bijdrage te leveren aan verduurzaming van de biologische sector, bijvoorbeeld door klimaatpositief te gaan werken en de overgebleven credits te verkopen aan derden in de sector.

Vrijwillige koolstofmarkt

Udea bevindt zich op de vrijwillige koolstofmarkt. De onderneming en betrokken leveranciers worden begeleid door platform Nieuw Groen, een initiatief van Heleen Klinkert voor organisaties, bedrijven en particulieren die hun CO2-uitstoot willen compenseren. Te nemen maatregelen door leveranciers zijn bijvoorbeeld het planten van bomen (agroforestry), aangepast bodembeheer, maatregelen om de biodiversiteit te vergroten en landschapsbeheer.

De groothandel onderzoekt de mogelijkheid om de controle en borging van de CO2-reductie onder te brengen bij een geaccrediteerde controle-instantie. Uiteindelijk zou het volgens IJzerman goed zijn als er één systeem komt, zodat sprake is van een level playing field. Ook onderzoekt Udea op welke manier klanten en consumenten een bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van de CO2-footprint. De eerste enthousiaste klanten hebben zich volgens IJzerman al gemeld.

Udea werkt samen met meer dan 100 agrarische bedrijven. Naast de activiteiten als groothandel is de onderneming eigenaar van de biologische supermarktketen Ekoplaza en de formule Marqt.

Willem VeldmanBeheer