Uien oogsten bij 30% groen loof

14-08-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Rooien van uien. Het optimale oogstmoment is wanneer de uien nog 30% groen loof hebben. - Foto: Koos van der Spek
Rooien van uien. Het optimale oogstmoment is wanneer de uien nog 30% groen loof hebben. - Foto: Koos van der Spek

Later uien oogsten geeft hogere opbrengsten, maar gaat ten koste van de kwaliteit.

Uien oogsten wanneer het loof nog voor 30% groen is, is de gulden middenweg qua oogstmoment. Dat blijkt na drie jaar onderzoek door Uireka, een ketenproject waarin de gehele uienketen participeert. Onderzocht is in hoeverre het oogsttijdstip invloed heeft op de kwaliteit en kwantiteit van zaaiuien. In de praktijk heerst de trend om later te oogsten omdat dat een hogere opbrengst op zou leveren. Tegenover een hogere kilo opbrengst staan kwaliteits- en oogstrisico’s. Slechtere oogstomstandigheden later in het seizoen, een minder kans om uien goed te drogen en daardoor een grotere kans op minder goede kwaliteit noemt Uireka ongewenst.

Geen betrouwbare verschillen

Het onderzoek omvatte tien rassen uit alle vroegheidssegmenten die werden geoogst op het moment dat ze nog 60, 30 of 10% groen loof hadden.

De conclusie in 2019 was dat de huidvastheid van de ui achteruit gaat naarmate het oogsttijdstip wordt verlaat. De hardheid verschilt echter niet. Ook de opbrengst liet in 2019 geen betrouwbare verschillen zijn bij de verschillende oogsttijdstippen.

Weerrisico neemt toe

De overall conclusie na drie jaar is dat later oogsten (10% groen loof) trendmatig leidt tot een hogere opbrengst dan bij 60% en 30% groen loof. Op een oogsttijdstip van 60% groen loof is de kwaliteit significant beter dan bij een tijdstip van 10% groen loof. De verschillende oogsttijdstippen laten geen verschillen zien in hardheid; wel neemt de huidvastheid af naarmate de oogst later is. Een vroege oogst van zaaiuien geeft ook minder weerrisico in het najaar wanneer het aantal werkbare dagen afneemt.

Prijsinformatie over uien vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Meijering
Luuk Meijering Redacteur
Meer over


Beheer