Doorgaan naar artikel

Uienmarkt bekommert zich om zonnebrand en bouten op het veld

Foto: Bert Jansen premium

Foto: Bert Jansen

Krijgen we dit jaar vooral te maken met bouten en diknekken, of zullen de uien nog uitgroeien tot mooie bolvormige exemplaren?

Hoewel de oogst van de zaaiuien reeds begonnen is, blijft er onzekerheid bestaan over de staat waarin de uien dit jaar van het land gehaald worden. Op vele locaties is er voorzichtig een aanvang gemaakt met het oogsten van de zaaiuien. Het hete weer maant tot kalmte; met name de telers die eerder ervaringen hadden met zonnebrand in de uien, blijven voorlopig rustig. Het is een lastige overweging in deze context, gezien het nu droog is en de grond nog mooi zacht is.

Het lijkt erop dat de oogstperiode vrij lang zal zijn, maar dat is niet zozeer te wijten aan het weer. De uiteenlopende groeistadia van de gewassen zorgen voor deze spreiding. Sommige, tijdig gezaaide uien zijn klaar om geoogst te worden, terwijl andere gewassen nog volop in het groen staan en de bolvorming nog moet beginnen. Telers spreken in dit geval van bouten en diknekken, en het is de vraag of deze gewassen nog voldoende tijd krijgen om volledig uit te groeien.

Plantuien

Wat betreft de plantuien: deze zijn inmiddels van het land gehaald. Er zijn echter nog partijen die voor de droogwand staan en dringend verwerkt moeten worden, mede vanwege de aanwezige kwaliteitsproblemen bij deze plantuien, die ook tot afkeuringen hebben geleid. De baalprijs van de plantuien is inmiddels gedaald tot onder de 40 cent per kilo.

Naast de druk van de oogst, ondervinden de zaaiuien ook hinder van de laatste partijen plantuien die dringend verkocht moeten worden. Hierdoor dalen de telersprijzen van de zaaiuien licht, naar zo’n 33 tot 35 cent per kilo. De export verloopt redelijk, al is deze niet zo goed als vorig jaar, waardoor kopers enigszins terughoudend zijn. Ondanks dit alles blijven de baalprijzen van de grovere uien redelijk stabiel op ongeveer 50 cent per kilo, hoewel de fijnere uien daar enigszins onder zitten. Dit laatste vormt op dit moment het merendeel van wat er binnenkomt.

Prognose: licht lagere prijzen.

Prijsinformatie over uien vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
John Ramaker

Chef-redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin