Uienmarkt kalm in overgangsfase

25-06-2020 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De uien van de oogst 2019 zijn praktisch op, een enkele sorteerder draait nog op oude.

De kwaliteit daarvan is niet optimaal, er zijn veel kale uien. De doorsnee baalprijs is ongeveer 28 cent.

Winteruien

Deze dagen kunnen de winteruien geleverd worden, een overgangsgewas voor de korte periode tussen de zaaiuien van 2019 en de voorjaarsplantuien. De kwaliteit is dit jaar prima. Er is geen ziektedruk en deze uien hebben geen buitensporige last gehad van droogte, dankzij de teelt op percelen waar beregend kan en mag worden. De grofte is circa 50%, wat normaal is voor dit gewas. De beurs Goes gaf maandag 22 juni een eerste telersnotering voor de winterplantuien, van € 25 tot € 27 per 100 kilo.

Eerste voorjaarsplantuien

In de eerste week van juli zijn de eerste voorjaarsplantuien in redelijke volumes te verwachten. De kwaliteit daarvan blijkt erg wisselend. Er zijn veel percelen waar de opkomst al slecht is geweest. In Zeeland denkt men wel genoeg plantuien te kunnen oogsten, maar het houdt niet over. Vorig jaar is er netto circa 55 ton per hectare van de akkers gehaald. Als dat nu uitkomt op 40 ton per hectare is het al mooi.

Extra vraag naar uien door Tabaski

Voor de uienhandel komt nu ook Tabaski in zicht, zoals in (West-) Afrika het islamitische offerfeest wordt genoemd. Het levert jaarlijks veel extra vraag naar uien op. Deze piek zal nu niet meer dan een ‘vleugje’ kunnen geven, zoals dat heet. Er is nog onvoldoende aanbod bij een te hoog prijspeil om in West-Afrika goede zaken te kunnen doen.

Prognose: prijshoudend

Prijsinformatie over uien vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur
Meer over


Beheer