Uireka strijdt door voor duurzame uienteelt

10-03-2021 | |
Een plakval voor trips.
Een plakval voor trips.

Uireka probeert komend teeltseizoen te komen tot effectieve modellen voor een meer milieuvriendelijke bestrijding van insecten in de uienteelt. Alle schakels in de keten hebben belang bij een duurzamere teeltmethode.

Het ketenbrede uienonderzoek Uireka zet komend seizoen opnieuw in op de bestrijding van insectenplagen, omdat de problematiek is toegenomen. Dit leidt tot forse schades in de uienteelt. Intussen neemt het pakket chemische bestrijdingsmiddelen af. Er moet milieuvriendelijker worden gewerkt.

Helpende hand Uireka

Dat blijkt in de praktijk een stuk ingewikkelder dan op papier. Uireka biedt telers een helpende hand met meerjarig onderzoek met als doel een breder middelenpakket, opgebouwd met middelen die minder milieubelastend zijn. Zo kunnen insectenplagen worden beheerst en schade voorkomen of in elk geval beperkt.

Toetsen

In 2020 zijn door Vertify (voorheen Proeftuin Zwaagdijk) diverse low-risk (chemisch) en groene middelen op Thrips tabaci (trips) in ui getoetst in Tollebeek, Wieringerwerf en Colijnsplaat. Het startmoment van de behandelingen is vastgesteld met vangplaten. Bij de beoordelingen is alleen gekeken naar de larven van de trips. De tripsdruk was in 2020 lager dan in 2019, maar volgens Uireka hoog genoeg om geslaagde proeven te hebben. De piek zat tussen half juli en eind juli.

Uitkomsten 2020

Alle behandelingen in de proef lieten effect zien ten opzichte van onbehandeld, meldt Uireka, waarbij het bestrijdingseffect van chemische middelen het grootst was. Toch is er ook een duidelijke werking waargenomen van groene middelen. Daarom is in het vervolgonderzoek in 2021 het verbeteren van de werking van groene middelen één van de speerpunten in het onderzoek. Dat doet de werkgroep die zich hierover ontfermt door verbetering van het spuitmoment, de spuittechniek en het maken van combinaties.

Als optie wordt een schema genoemd met plantversterkers en biostimulanten, afgewisseld met chemische producten als corrigerende maatregel.

Uien- en bonenvlieg

Door het wegvallen van de Mundial-zaadcoating, is in de uienteelt een groot probleem ontstaan door de aantasting van de larven van de uienvlieg. Naast chemische middelen kijkt Uireka ook naar het effect van groene middelen en low-risk middelen op de uienvlieg en bonenvlieg. Het onderzoek naar de uien- en bonenvlieg hield Vertify in Rutten, Wieringerwerf en Colijnsplaat. Hier zijn poppen van de uienvlieg uitgestrooid. De proeven zijn gemonitord op uienvlieg door de Groene Vlieg. Gewasbespuitingen zijn op basis van deze monitoring uitgevoerd.

Bestrijdingen

De beste bestrijding komt van bepaalde chemische behandelingen, zoals een chemisch granulaat. Ook de biologische bestrijding met nematoden blijkt zeer effectief. Van de groene middelen heeft Azadirachtine-A het beste effect. Meer effectiviteit van de middelen is het doel van het vervolgonderzoek, bijvoorbeeld door een andere timing van de toepassing. De volgende stap is tot een systeem te komen.

Duurzame uienteelt

Het project Uireka, waarin de gehele uienketen participeert, richt zich in deze tweede reeks van drie jaar onderzoek op duurzaamheid en weerbaarheid van de uienteelt. Het ketenproject is een initiatief van de Holland Onion Association en ondersteund door de Topsector Agri & Food, BO Akkerbouw en meer dan 70 ketenpartners.

Kwaliteit Nederlandse ui beter borgen

De kwaliteit van de Nederlandse ui nog beter borgen is het grote doel van het project. Dat zorgt voor een sterkere exportpositie en daarmee een versteviging van het verdienmodel van alle partners in de uienketen.

Prijsinformatie over uien vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Vos
Petra Vos Redacteur


Beheer