Uithuilen op brokstukken van onze verdeeldheid

06-04-2021 | Laatste update op 08-08 | |
Vergaderboer Columnist
Trekkers rijden naar het Malieveld op 1 oktober 2019 en rechts Sieta van Keimpema, spreekt als woordvoerder van Farmers Defence Force (FDF) de boeren toe. - Foto's: Roel Dijkstra / Ton Kastermans Fotografie
Trekkers rijden naar het Malieveld op 1 oktober 2019 en rechts Sieta van Keimpema, spreekt als woordvoerder van Farmers Defence Force (FDF) de boeren toe. - Foto's: Roel Dijkstra / Ton Kastermans Fotografie

Zo, we kunnen puinruimen. We zijn als boeren hopeloos verdeeld. We stomen met trekkers op naar Den Haag en kuieren als kuikens achter moederkip Sieta van Keimpema aan.

Van Keimpema voert al meer dan tien jaar actie, maar heeft niets bereikt. Alleen maar verloren, zelfs haar eigen bedrijf. Maar ze spreekt klare taal en daar houden we van. En toegegeven, ze doet het prima voor radio en televisie.

Farmer Friendly afgeschoten

Wat overblijft, zijn de brokstukken van onze verdeeldheid. Vorige week waren er twee duidelijke voorbeelden. Farmer Friendly, het keurmerk van Farmers Defence Force (FDF), werd zoals verwacht afgeschoten door CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven. Op die bewuste dag was er ook een overleg tussen CBL en boerenbelangenbehartiger LTO. De laatste presenteerde een visie over een beter verdienmodel voor de keten. FDF-leden demonstreerden buiten daartegen met trekkers. Immers, hun Farmers Friendly was afgeschoten. Wat een modderfiguur sloegen we.

Actieplan Veerman tweede dreun

De tweede dreun was de komst van het actieplan voor de landbouw, onder aanvoering van Cees Veerman. Bedoeld voor het nog te formeren kabinet. Opgesteld door topmensen uit bedrijfsleven, natuurorganisaties, hoogleraren en een paar omhooggevallen boeren. De vertegenwoordigers van de vele boerenorganisaties en actiegroepen ontbraken. Met uitzondering van Agractie, waarvan voorzitter Bart Kemp het plan ondertekende. Even voor onze herinnering: Bart Kemp was de redelijke voorzitter van de eerste trekkeracties. Maar verder werd het actieplan voor de Landbouw goed ontvangen. Maar dus wel opgesteld zonder de boeren. Over ons, maar niet met ons.

Geen gezamenlijke visie

Eigen schuld. Zelf komen we niet tot een gezamenlijke visie en dan doen anderen dat. Dan zien we naast Veerman de namen van Wiebe Draaier van de Rabo, Herman Wijffels en Louise Vet opduiken. Ook Frans Keurentjes deed mee. Een laatste daad van de voorzitter van FrieslandCampina, voordat hij het strijdtoneel vervroegd verlaat. Als je deze namen leest, dan weet je hoe het actieplan er uitziet. Allemaal doelen op het gebied voor klimaatverandering, vermindering stikstofuitstoot, biodiversiteit en duurzame voedselproductie.

Niks mis mee, die duidelijke doelen. Wie niet ziet dat er wat gaat veranderen, heeft oogkleppen op. Uit de uitgelekte stukken van de verkenners van de kabinetsformatie bleek al dat de VVD zich niet meer verzet tegen krimp van de veehouderijstapel. Dus is het actieplan voor de landbouw straks welkom op de formatietafel. Zeker nu Rutte bijna is afgeserveerd en Sigrid Kaag van D66 victorie kraait. Dus dreigt de Randstedelijke gesel voor de boeren. Daar wordt je niet blij van.

We zijn als boeren zo verdeeld, dat een ander over ons beslist

Maar het ergste blijf ik vinden dat landbouw geen deelnemer in dit spel is. We zijn als boeren zo verdeeld, dat een ander over ons beslist. Trekkers rijden niet rond de formatietafel. Daar liggen wel de plannen voor de toekomst, waar onze handtekening niet onder staat. Want LTO heeft een eigen visie en FDF heeft de trekkers. En dat is het. Zo staan we te midden van de brokstukken van onze eigen verdeeldheid.Beheer