Uitspraak Grondkamer sluit aan bij boerenverstand

10-03-2020 | Laatste update op 01-02 | |
Oppewal
Johan Oppewal Redacteur
Het Brabantse provinciehuis in Den Bosch. - Foto: ANP
Het Brabantse provinciehuis in Den Bosch. - Foto: ANP

Als iemand zijn grond uitleent, mag diegene eisen stellen aan het gebruik. Daaronder valt ook een verbod op gebruik van glyfosaat.

Een verbod op het gebruik van glyfosaat als onderdeel van een pachtcontract voor 1 jaar, mag dat? Ja, oordeelt de Centrale Grondkamer in een zaak die speelt in Noord-Brabant. De provincie geeft daar jaarlijks enkele honderden percelen uit in kortdurende pacht. Het gaat vooral om ruilgronden die wachten op een definitieve bestemming.

Brabant verbiedt pachters gebruik van glyfosaat

In haar zucht naar verduurzaming acht de provincie het passend om deze pachters te verbieden glyfosaat te gebruiken. Een akkerbouwer/vleesveehouder uit de provincie ging daar niet mee akkoord en ging naar de Grondkamer, de speciale pachtrechter.

In eerste instantie kreeg de ondernemer gelijk. Zo’n verbod in een contract mag niet, het zou te veel vragen van de pachter.

Maar de hogere rechter gaat daar nu overheen en zegt: het mag wel. Deze voorwaarde in een éénjarig contract is geen ‘buitensporige verplichting’ en bovendien van tevoren bekendgemaakt. De pachter wist dus waar hij of zij aan begon. Daarom is er onvoldoende reden voor de Grondkamer om haar bevoegdheid tot correctie van de prijs in te zetten.

Dat het om glyfosaat gaat, doet er eigenlijk niet toe

Voor de betrokkenen is dit slikken. Maar het sluit aan bij het gezonde boerenverstand: als ik mijn grond uitleen, mag ik de tijdelijke gebruiker voorwaarden stellen. Mits ik die van tevoren duidelijk maak. Dat het hier nou juist om glyfosaat gaat en dat er over dat onderwerp om het zo maar te zeggen ‘gevoeligheden’ spelen, doet er dan niet toe.
Beheer