Uitstel voor Brabantse veehouders, met kans op meer

Foto: Anne van der Woude
Foto: Anne van der Woude

Brabantse boeren hebben negen maanden langer de tijd om hun vergunning rond te krijgen voor nieuwe stalsystemen.

In eerste instantie zou die aanvraag uiterlijk 1 april 2020 gedaan moeten zijn, maar het provinciebestuur legde vrijdag aan de Provinciale Staten een wijziging van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant voor waar die termijn doorschuift naar 1 januari 2021. De realisatie van de nieuwe stalsystemen verschuift eveneens met negen maanden, van 1 januari 2022 naar 1 oktober 2022. Maar of met dit uitstel het probleem van het niet beschikbaar zijn van geschikte nieuwe stalsystemen is nog maar de vraag. Ook eind van dit jaar, als de vergunningaanvraag er moet liggen, zullen die er waarschijnlijk niet zijn voor bijvoorbeeld de kalverhouderij.

Verdere verschuiving

Maar er gloort voor de Brabantse boeren hoop, de kans is groot dat er nog verder geschoven gaat worden met de hierboven genoemde data. Dat werd duidelijk uit de inbreng tijdens de Provinciale Staten-vergadering van VVD, Forum voor Democratie en CDA, de drie partijen die bezig zijn samen een nieuw provinciebestuur te gaan vormen.

Provinciale politiek profiteert

Behalve dat dit uitstel van negen maanden de boeren meer ‘lucht’ geeft is het vooral de provinciale politiek die er van profiteert en voor zichzelf meer tijd heeft ‘gekocht’ om te komen tot een nieuw landbouwbeleid.

Als het door Gedeputeerde Staten voorgestelde uitstel was afgewezen was er een groot probleem geweest voor de provincie. Dan was namelijk de datum van 1 april 2020 blijven staan en zou het voor veehouders schier onmogelijk worden nog op tijd een vergunning geregeld te krijgen. Daarmee zouden ze formeel in overtreding zijn vanaf 1 april en er een chaos ontstaan. Actiegroepen zouden rechtszaken kunnen starten. Maar door de langdurige politieke onduidelijkheid over de invoeringsdata in de Interim omgevingsverordening zou ongetwijfeld geen enkele rechter een veehouder veroordelen voor een dergelijke ‘overtreding’.

Blijft het 2022, of wordt het 2024 of 2028?

Het boeiendste aan het debat was de inbreng van de drie bij de coalitiebesprekingen partijen: VVD, Forum voor Democratie en CDA. Zouden ze nu al gaan voor méér dan negen maanden uitstel, was de belangrijkste vraag. Alleen de VVD kwam met een concreet voorstel om nog twee jaar op te schuiven. De liberalen wilden wel naar 2024, maar kregen daar geen steun voor tijdens de Statenvergadering.

Lucht voor de sector

CDA’er Ankie de Hoon zei dat haar partij wil zoeken naar een duurzame oplossing met voldoende draagvlak. “We kijken naar de praktijk en willen een haalbaar plan.” Ze steunde wel het uitstel met negen maanden omdat er anders enorme problemen zouden ontstaan. “Lucht voor de sector. Het alternatief zou zijn de wet overtreden.”

FvD voorman Eric de Bie zei op dit moment alleen in te stemmen met de voorgestelde negen maanden uitstel en verder niet. “Alle andere voorstellen en moties verwerpen we. Dat is nu geen politiek oordeel; maar we zien het als inbreng voor de coalitiebesprekingen.”

Ingangsjaar duurzaamheidseisen

Of uiteindelijk het nieuwe college in de richting zal schuiven van de eerder met alle betrokken partijen afgesproken datum van 2028, moet worden afgewacht. Onder andere ZLTO pleitte voorafgaand aan de Statenvergadering er nog hartstochtelijk voor om weer terug te vallen op de door alle partijen omarmde 2028. Afgelopen dinsdag 11 februari hadden zeven boerenorganisaties, waaronder ZLTO, een plan aan de provincie Noord-Brabant aangeboden om uit de stikstofimpasse te komen. Ook daarin staat een doordringend pleidooi voor 2028 als ingangsjaar van de duurzaamheidseisen.

Beukema
Eric Beukema Redacteur


Beheer