Uitstel voor duurzame energieprojecten

Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Foto: ANP
Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Foto: ANP

Bedrijven en burgers die SDE+-subsidie toegezegd hebben gekregen voor duurzame energieprojecten krijgen een jaar extra tijd om deze initiatieven te realiseren.

Dat schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Alle projecten met een SDE+-beschikking hebben een uiterste datum waarop het project moet zijn gerealiseerd. Initiatiefnemers kunnen in verband met de Covid-19-uitbraak te maken hebben met een langere levertijd voor benodigde materialen of een gebrek aan arbeidskracht. Ook hebben projecten in sommige gebieden te maken met een gebrek aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.

Eén jaar ontheffing

De minister heeft besloten alle projecten met een realisatietermijn in 2020 met vertraging buiten hun invloedssfeer op aanvraag één jaar ontheffing geven. Projecten moeten dan wel binnen dat extra jaar worden gerealiseerd. Uitstel moet worden aangevraagd via RVO.nl. Wiebes verwacht dat het uitstel van een jaar de problemen met materiaal en beschikbare arbeid als gevolg van de coronacrisis vanzelf oplost.

7.562 aanvragen in laatste openstelling SDE+

De belangstelling voor de subsidieregeling Duurzame Energie in de laatste aanvullende ronde heeft in totaal 7.562 aanvragen opgeleverd. Er werden projecten aangemeld voor een gezamenlijke maximale jaarproductie van 24,7 PJ aan duurzame energie. Voor de openstelling in maart was € 4 miljard beschikbaar, iets minder dan de € 4,1 miljard subsidie die is aangevraagd in deze openstelling.

Zonnepanelen

Het overgrote deel van de ingediende aanvragen – 7.335 – gaat om zonnepanelen. Het aangevraagde budget voor zon-op-dak was in deze ronde ongeveer vijf keer zo hoog als voor zon-op-veld. Voor projecten gericht op biomassa en gas waren elf aanvragen (€ 606 miljoen), voor biomassa warmte en wkk ging het om 29 aanvragen (€ 243 miljoen).

SDE++-regeling opengesteld

Vanwege de problemen met de beschikbare netcapaciteit moesten de aanvragen ook voorzien zijn van een transportindicatie voor de op te wekken stroom. In 92% van de gevallen gaf de regionale netbeheerder aan ruimte te hebben om de groene stroom te transporteren. Dit najaar zal voor het eerst de SDE++-regeling worden opengesteld. Daarin wordt nadrukkelijker gekeken naar vermindering van CO2-uitstoot dan in de huidige SDE+-regeling.

Marktinformatie over energieprijzen zoals van diesel, gas, en elektra vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer