Uitstoot CO2 flink omlaag, ammoniak iets omhoog

Op gas gestookte centrale in Zeeland, op industriegebied van Vlissingen-Oost. - Foto: ANP
Op gas gestookte centrale in Zeeland, op industriegebied van Vlissingen-Oost. - Foto: ANP

De uitstoot van broeikasgassen was vorig jaar 25,4% lager dan in 1990, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van voorlopige cijfers.

Als het percentage klopt, heeft Nederland alsnog de Urgenda-doelstelling gehaald. Die milieuorganisatie dwong bij de rechter af dat Nederland in 2020 een kwart minder broeikasgassen moest uitstoten dan in 1990. De daling van de uitstoot in 2020 komt vooral door een aantal toevalligheden.

Ten opzichte van 2019 daalde de uitstoot van broeikasgassen vorig jaar met 9%. Dat is een scherpere afname dan de jaren daarvoor en dat komt volgens het RIVM met name doordat er minder op steenkool gestookte elektriciteit werd geproduceerd. De definitieve cijfers over 2020 worden pas volgend jaar gepresenteerd. De daling van de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 zal volgens het RIVM ‘waarschijnlijk’ uitkomen tussen de 24 en 27%.

De landbouw vertoont een gestage daling in CO2-uitstoot (zie grafiek). In 1990 ging het nog om 32,4 megaton CO2-equivalenten, vorig jaar was dat nog 26,1 megaton.

Afname verkeersdrukte

Een andere oorzaak van de daling van de uitstoot was de afgenomen verkeersdrukte door de coronacrisis. Bovendien mag er sinds maart 2020 nog maar 100 kilometer per uur worden gereden. Het precieze onderscheid in het effect van deze twee factoren is volgens het RIVM niet goed te maken.

Ook de emissies van andere luchtverontreinigende stoffen, zoals fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide daalden in 2020, net als in voorgaande jaren. Stikstofdioxide komt voornamelijk vrij door verbrandingsmotoren (in auto‘s) en in de industrie.

Ammoniak iets gestegen

De uitstoot van ammoniak (NH3) is afgelopen jaar met 1 kiloton toegenomen. Dat komt door een kleine stijging in het aantal dieren en door een stijging van de hoeveelheid stikstof in koeienmest, vanwege een hoger verbruik van weidegras, aldus het RIVM.

Mede-auteur: Johan Oppewal

ANP Algemeen Nederlands Persbureau
Meer over


Beheer